Hoppa till innehåll

Tillfälligt skydd beviljas inte vissa tredjelandsmedborgare från och med 7.9.2023

Utgivningsdatum 7.9.2023 14.37
Pressmeddelande

Från och med 7.9.2023 beviljar Finland inte uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för tredjelandsmedborgare och statslösa personer vars vistelse i Ukraina har grundat sig på ett tillfälligt uppehållstillstånd. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som står utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet.

Ändringen gäller inte 

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar eller
  • personer som varit bosatta i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd, om de inte kan återvända till sitt hemland på trygga och varaktiga villkor.

Ändringen gäller ansökningar om tillfälligt skydd som lämnats in 7.9.2023 eller senare. Migrationsverket avgör de ansökningar om tillfälligt skydd som lämnats in före 7.9.2023 i enlighet med tidigare beslutspraxis.

De uppehållstillstånd som redan beviljats i Finland på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med 4.3.2024.

Ändringen i beviljandet av tillfälligt skydd för tredjelandsmedborgare och statslösa personer grundar sig på statsrådets beslut.

Du måste visa upp dokument om internationellt skydd, familjeband eller permanent uppehållstillstånd

Om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland och är tredjelandsmedborgare eller statslös, måste du lägga fram bevis på ditt familjeband till en ukrainsk medborgare eller på att du eller din familjemedlem har beviljats internationellt skydd i Ukraina eller på att du har ett permanent uppehållstillstånd i Ukraina.

  • Som bevis kan du visa upp till exempel ett äktenskapsintyg, en födelseattest för ett ukrainskt barn, ett intyg om flyktingstatus som utfärdats i Ukraina eller ett permanent uppehållstillstånd som beviljats i Ukraina.
    • Om du har vistats i Ukraina med ett permanent uppehållstillstånd, utreder vi om du kan återvända till ditt hemland på trygga och varaktiga villkor. Om vi vid behandlingen av din ansökan om tillfälligt skydd inte kan bedöma om du har möjlighet att återvända till ditt hemland, råder vi dig att ansöka om asyl.
  • Migrationsverket fattar beslut på din ansökan med hänsyn till det bevis som du har lagt fram. Beslutet kan vara antingen positivt eller negativt.

Språkversioner

Uppdaterat 15.9.2023: Översättningar till ukrainska, arabiska, franska, turkiska och ryska tillagts till språkversionerna.

Uppdaterat 6.10.2023: Översättningar till bengali och urdu tillagts till språkversionerna.