Hoppa till innehåll

Vid utvärdering av asylbeslut ska alla omständigheter som påverkar ärendet beaktas

Utgivningsdatum 22.3.2018 13.53 | Publicerad på svenska 26.3.2018 kl. 9.03
Pressmeddelande

Diskrimineringsombudsmannen publicerade i dag en pilotstudie över Migrationsverkets beslut om internationellt skydd mellan åren 2015 och 2017. Som material i studien ingick 243 beslut för 18–34 år gamla irakier som fattats under somrarna 2015 och 2017.

Studien anser att i irakiernas fall har verkets beslutspraxis beträffande internationellt skydd och antalet beviljade tillstånd förändrats.

Bland annat den internationella jämförelsen som utfördes i slutet av 2015 utgående från regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram har påverkat verkets asylbeslutsprocess under denna period. Finland förband sig till att skapa enhetlig asylpraxis med EU och de nordiska länderna. Finland jämfördes särskilt med Sverige eftersom Sverige av de nordiska länderna är bunden av de samma EU-normerna vid asylbeslutsprocessen som Finland.

Väsentligt att utvärdera trovärdigheten av sökandens berättelse

I studien uppges det att man inte i de sökandes profil har observerat betydande förändringar i kön eller familjestrukturer, men antalet shiamuslimer hade sexdubblats och andelen sunnimuslimer hade minskat från 76 procent till 44 procent. Enligt verkets uppskattning ändrades de sökandes profil på hösten också på så sätt att många unga, irakiska män anlände till Finland.

Genom att studera beslut som fattats under en viss kort period kan man inte dra slutgiltiga slutsatser om det har skett förändringar i godkännandet av de orsaker som sökandena angett.

För att kunna utreda detta måste den bevisning som är grunden för trovärdighetsutvärderingen granskas i sin helhet, såsom protokollen av asylsamtalen och annat material som verket hade till sitt förfogande. Dessutom bör förvaltningsdomstolarnas beslut granskas.

Bedömningen påverkas av flera faktorer, bland annat landinformation

Vid asylbeslutsprocessen har sökandens hemort och den landinformation som gäller hemorten betydelse, vilket inte behandlas i studien.

Verkets lagstadgade uppgifter innefattar att bedöma ländernas säkerhetslägen utgående från aktuell information om utreseländerna. Enligt regeringens åtgärdsprogram förpliktades verket att bedöma säkerhetsläget i de centrala utreseländerna (Irak, Afghanistan och Somalia).

Utgående från bedömningen av säkerhetsläget som utfördes på hösten 2015 hade säkerhetsläget blivit bättre i många regioner i Irak. Tidigare beviljades till exempel alla som kom från centrala Irak minst uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. Denna praxis avvek från praxis i vårt jämförelseland Sverige. I november 2016 bekräftade högsta förvaltningsdomstolen Migrationsverkets nya tillämpningspraxis för irakiernas del (KHO:2016:194 och KHO:2016:193).

Från 2015 till 2017 har verket allt som allt fattat beslut för ungefär 45 000 sökande. Omkring 24 000 av dem var irakier.

  • År 2017 fick 38 procent av irakierna ett positivt beslut, när antalet år 2015 var 85 procent.
  • År 2017 var antalet 18–34 år gamla irakier som fått ett positivt beslut 33 procent, när antalet år 2015 var 85 procent.

Observera också att beslutspraxis har utvecklats även utgående från domstolarnas avgöranden och detta har påverkat besluten år 2017.

Asylansökningarna prövas och avgörs alltid individuellt. Verkets och asylbeslutsprocessens mål är alltid att internationellt skydd ska beviljas till alla som behöver det.

Kvaliteten av verkets besluts följs hela tiden

Kvalitetskontroll utförs hela tiden vid Migrationsverket. Rättssäkerheten av besluten tryggas genom att analysera rättsfall samt med anvisningar och utbildning.

Verket utför ständig laglighetsövervakning av kvaliteten av besluten och asylsamtalen. Även förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen följer lagenligheten av besluten. Kvalitetssäkringen och -kontrollen utvecklas även med projekt som finansieras av EU.

Ytterligare information till medier

  • Överdirektör Jaana Vuorio, tfn 0295 430 431, fornamn.efternamn@migri.fi (allmän kommentering och de landsspecifika riktlinjerna)
  • Direktör för asylenheten Esko Repo, tfn 0295 430 431, fornamn.efternamn@migri.fi (asylbeslutsprocessen, 22 mars till kl. 16)
Pressmeddelande