Hoppa till innehåll

Ukrainare som vill säsongsarbeta kan i Finland ansöka om tillfälligt skydd eller om intyg för säsongsarbete

Utgivningsdatum 24.3.2022 14.19 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 10.57

Om du önskar stanna i Finland längre än tre månader, lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. Om du kommer att vistas i Finland i högst tre månader, kan du ansöka om intyg för säsongsarbete.

Tillfälligt skydd beviljas för högst ett år

En ansökan om tillfälligt skydd ska lämnas in hos polisen eller gränsmyndigheterna i Finland. Ansökan är avgiftsfri. Migrationsverket fattar ett beslut på din ansökan.

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för högst ett år i sänder.

När du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, 

har du obegränsad rätt att arbeta och studera i Finland. Det betyder att du också kan säsongsarbeta.

Du har inte har rätt att arbeta förrän du får ett beslut om tillfälligt skydd, förutom när du redan har skaffat dig rätten att arbeta till exempel med stöd av ditt uppehållstillstånd.

Behandlingen av en ansökan om tillfälligt skydd vid Migrationsverket tar cirka två veckor.

På vår webbplats finns anvisningar om hur man ansöker om tillfälligt skydd.

Intyg för säsongsarbete beviljas för högst 90 dagar

Om du vill ansöka om intyg för säsongsarbete, lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Behandlingsavgiften är 75 euro. Du kan också lämna in din ansökan per post eller e-post. Då är behandlingsavgiften 250 euro. 

Rätten att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller så länge ditt säsongsarbetsintyg är giltigt och så länge du har visumfria vistelsedagar kvar. Din rätt att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget upphör när den visumfria perioden på 90 dygn har löpt ut eller när giltighetstiden för ditt säsongsarbetsintyg går ut.

Du kan inte få ett säsongsarbetsintyg om du redan har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl. 

På vår webbplats hittar du anvisningar om hur man ansöker om intyg för säsongsarbete.

Om du önskar stanna i Finland efter att ditt säsongsarbetsintyg har gått ut, kan du ansöka om 

  • tillfälligt skydd eller
  • uppehållstillstånd för säsongsarbete, om ditt säsongsarbetsavtal fortsätter att gälla och om maximilängden för säsongsarbete inte överskrids.
    • Säsongsarbete får utföras i högst nio månader under en period av tolv månader.

När man befinner sig i Finland kan man i regel inte ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete

Uppehållstillstånd för säsongsarbete är avsett för säsongsarbete som varar tre till nio månader. Om du redan befinner dig i Finland, ansök om tillfälligt skydd. Ansökan om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete kan endast lämnas in vid en finsk beskickning utomlands.

Om du emellertid har fått ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete också om du befinner dig i Finland. I så fall ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut.

Läs mer

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

Språkversioner