Hoppa till innehåll

Kan du inte styrka din identitet utomlands i tid på grund av coronautbrottet? Tidsfristen för styrkande av identitet har nu förlängts

24.3.2020 16.53
Pressmeddelande

Migrationsverket har tillfälligt förlängt den tidsfrist inom vilken man ska besöka en finsk beskickning för att styrka sin identitet. Detta görs för att underlätta situationen för de sökande som har lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd via e-tjänsten Enter Finland men som inte kan besöka en finsk beskickning utomlands i tid på grund av coronautbrottet.

Du kan inte beviljas uppehållstillstånd i Finland förrän du har styrkt din identitet. För att styrka din identitet måste du besöka en finsk beskickning där man bland annat tar dina fingeravtryck och kontrollerar din identitet och de andra nödvändiga handlingarna.
 
För tillfället är det inte möjligt att besöka finska beskickningar utomlands på grund av coronaepidemin.
Migrationsverket fortsätter behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd som redan är anhängiga. Du kan fortfarande skicka in din ansökan och betala behandlingsavgiften i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Vi börjar behandla din ansökan när du har styrkt din identitet.

Tidsfristen för styrkande av identitet har förlängts till och med den 31 augusti 2020

I regel ska den som ansöker om uppehållstillstånd besöka en finsk beskickning utomlands inom tre månader från inlämningen av webbansökan. Tidsfristen för styrkande av identitet har nu förlängts enligt följande:
  • Om du är utomlands och inte kan besöka en beskickning i tid för att styrka din identitet, förlängs tidsfristen för styrkande av identitet till och med den 31 augusti 2020. 
  • Vd behov ändrar vi denna tidsfrist beroende på hur länge undantagsförhållandena varar. 
  • Följ utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden. 
  • Boka en tid för att styrka din identitet genast när utrikesministeriet har meddelat att undantagsarrangemangen inte längre gäller.
Om din situation har förändrats och du inte längre vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland, återkalla din ansökan. Anvisningar om återkallande av ansökningar hittar du på adressen migri.fi/sv/aterkallande-av-ansokan.

Mer information

Kundmeddelande

Viimeisimmät