Hoppa till innehåll

Allt fler har upplevt människohandel i Finland

Utgivningsdatum 27.1.2021 8.41

Hjälpsystemet för offer för människohandel har under 2020 mött ett rekordstort antal personer som bedöms ha blivit offer för människohandel i Finland. 123 sådana personer blev klienter inom hjälpsystemet.

Bland de nya klienterna finns många som blivit offer för tvångsarbete (78 personer). Omständigheter som tyder på tvångsarbete har i synnerhet förekommit inom städ-, restaurang- och byggbranschen, i säsongsarbete inom lantbruket samt bland personer som arbetat som hemhjälp i privata hem. 

Bland de nya klienterna fanns 15 som blivit offer för människohandel som anknyter till sexuellt utnyttjande i Finland. De flesta av dem hade pressats eller tvingats till prostitution. 23 klienter levde i omständigheter som tydde på tvångsäktenskap i Finland. Fem klienter hade utnyttjats i brottslig verksamhet och två hade blivit offer för benefit fraud-människohandel. Benefit fraud-människohandel innebär att offret utsätts för omständigheter som kränker människovärdet, exempelvis extrem fattigdom, så att utnyttjaren själv kan lägga beslag på de stöd som betalas ut till offret och till exempel ta snabblån i offrets namn. 

Dessa uppgifter framgår av den årliga översikten från Hjälpsystemet för offer för människohandel (på finska).

Utnyttjandet kan ha skett under 2020, men en del sökte också hjälp för upplevelser som tyder på människohandel som kan ha skett för flera år sedan.

Det har ofta varit offrets närmaste krets eller en annan referensgrupp som stått bakom utnyttjandet. I vissa fall kan det ha funnits organiserad brottslighet i bakgrunden, men det finns också fall där utnyttjaren har varit offrets make, maka eller partner.

– Då är det fråga om det så kallade loverboy-fenomenet, där partnern får offret att agera mot sin egen vilja och utnyttjar offret exempelvis för prostitution, tvångsarbete eller brottslig verksamhet. Det kan alltså vara fråga om bara en enda gärningsman, säger överinspektör Terhi Tafari från Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Elva klienter blev offer för människohandel i Finland som minderåriga

Av de nya klienter som blivit offer för människohandel i Finland bedömdes elva ha blivit offer för människohandel som minderåriga. I tio av dessa fall hade offret dock vänt sig till hjälpsystemet först när hen blivit myndig.

– Ibland tar det flera år innan en person som blivit offer för människohandel vågar berätta om sina upplevelser eller erkänna att hen blivit offer för människohandel eller utnyttjande. Många som utnyttjats som minderåriga berättar om det först när de blivit myndiga, berättar Tafari.

– En del inser först efter flera år att det varit fråga om utnyttjande, och vill då ha rättvisa och hjälp. 

Utnyttjandet av minderåriga i Finland har gällt pressande till prostitution samt tvångsarbete och tvångsäktenskap.

Antalet klienter fortsätter öka kraftigt

Till hjälpsystemets nya klienter under 2020 hörde totalt 244 möjliga offer för människohandel samt tre personer som var vittnen i förundersökningar eller rättegångar gällande människohandelsbrott. Därtill upptogs även 50 minderåriga barn till möjliga människohandelsoffer som klienter inom systemet. Därmed fick tjänsterna sammanlagt 297 nya klienter.

Av de nya klienterna hade 123 utnyttjats i Finland och 121 utanför Finland. Antalet personer som utnyttjats i Finland var betydligt större än under tidigare år. Under 2019 var antalet nya klienter som blivit offer för människohandel i Finland 70, och under 2018 var det 52.  Antalet nya klienter som blivit offer utomlands var 121.

Andelen nya klienter som blivit offer utomlands har i åratal uppgått till 60–70 procent. Under 2020 var denna andel något mindre än andelen nya klienter som blivit offer i Finland.

I slutet av 2020 hade hjälpsystemets tjänster totalt 916 klienter. 704 av dem är personer som eventuellt blivit offer för människohandel, och 212 är minderåriga barn till möjliga offer. I slutet av 2019 var det totala antalet klienter 676, och i slutet av 2018 uppgick antalet till 455. 

Hjälpsystemet har funnits i 15 år

År 2021 har Hjälpsystemet för offer för människohandel varit verksamt i 15 år. Under denna tid har det vuxit från en ”mikromyndighet” med en anställd till ett nationellt kompetenscentrum. Under den tid som hjälpsystemet varit aktivt har 1 257 möjliga människohandelsoffer fått hjälp genom det. Systemet hjälper också minderåriga barn till offer, och under årens lopp har hundratals barn fått hjälp. 

Migrationsverkets nuvarande överdirektör Jari Kähkönen har varit direktör för förläggningen i Joutseno och samtidigt för Hjälpsystemet för offer för människohandel sedan 2009. När Kähkönen blev överdirektör för Migrationsverket år 2020 utnämndes Antti Jäppinen till direktör för förläggningen och hjälpsystemet. Jäppinen var tidigare biträdande direktör för förläggningen.

Fakta: Vad gör Hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har som uppgift att hjälpa personer som blivit offer för människohandel och deras minderåriga barn samt personer som hjälper till med utredningar av människohandelsbrott. Systemet hjälper både finländska och utländska människohandelsoffer på samma villkor.
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet, som erbjuder sina klienter rådgivning och handledning, socialtjänster, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättningstjänster.
  • Klienter som vill återvända till sitt hemland får stöd för att återvända frivilligt. 
  • Klienterna får också lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet verkar i anslutning till Joutseno förläggning och har fyra verksamhetsställen i Finland (Villmanstrand, Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors). 
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har funnits sedan 2006. Det hör till Migrationsverket och är underställt inrikesministeriet.
  • Hjälpsystemet upprätthåller den riksomfattande webbplatsen ihmiskauppa.fi och en infotelefon på nummer 0295 463 177 som är öppen 24/7.
  • Hjälpsystemet ska omnämnas som Hjälpsystemet för offer för människohandel eller hjälpsystemet.
  • Mer information om verksamheten finns på www.ihmiskauppa.fi 

Ytterligare information för medier

Årsöversikter på svenska och engelska kommer senare under våren 2021. Statistiken finns både på svenska och på engelska här

Pressmeddelande