Hoppa till innehåll

Anhopningar i behandlingen av medborgarskapsansökningar

Utgivningsdatum 9.8.2022 8.30
Pressmeddelande

Behandlingen av medborgarskapsansökningar är fortfarande överbelastad. Cirka 19 000 ansökningar väntar på behandling.

För närvarande behandlar vi medborgarskapsansökningar som har lämnats in år 2020 och 2021. Under de åren lämnades det in exceptionellt många ansökningar. I fjol ökade antalet medborgarskapsansökningar med 25 procent jämfört med året innan. I år har det lämnats in färre medborgarskapsansökningar än under de senaste åren, vilket med fördröjning kommer att synas i hur behandlingen framskrider.

De största anhopningarna gäller i synnerhet ansökningar där vi måste be om tilläggsutredningar för att kunna behandla dem. Tilläggsutredningar krävs framför allt i sådana situationer där ansökan är bristfälligt ifylld och där det råder oklarhet om den sökandes försörjning.

Vi kan snabbast behandla sådana ansökningar där kunden har kommit till Finland efter att ha skaffat tillstånd på förhand, har ett nationellt pass och uppfyller de allmänna villkoren för naturalisation.

Se till att ditt pass och uppehållstillstånd är giltiga

Beviljande av finskt medborgarskap förutsätter att man har ett giltigt uppehållstillstånd och ett giltigt pass. Förnya ditt pass och ditt uppehållstillstånd i tid om de snart ska gå ut. Behandlingen av din medborgarskapsansökan kan inte påskyndas på grund av att ditt pass eller uppehållstillstånd ska gå ut.

Om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan, vänta i lugn och ro. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.
Vi förstår att våra beslut har en stor inverkan på våra kunders liv. Vi handlägger ansökningarna så effektivt som möjligt.

Vad beror anhopningen på?

Under de senaste åren har det lämnats in fler medborgarskapsansökningar än väntat, och antalet handläggare som behandlar medborgarskapsansökningar har varit för litet i förhållande till antalet ansökningar.

Kriget i Ukraina och uppehållstillstånden som beviljas på grund av tillfälligt skydd har inte någon inverkan på behandlingen av medborgarskapsansökningar. 

Vi arbetar med alla medel för att åtgärda situationen. Vi har anställt ytterligare handläggare för behandlingen av medborgarskapsansökningar. Därtill kommer behandlingen att försnabbas bland annat med hjälp av automation.

Du kan använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan. Observera att behandlingstiden som behandlingstidstestet visar bara är en uppskattning.

Om du har besökt ett serviceställe för att styrka din identitet år 2020, tas din ansökan upp till behandling senast 31.12.2022. Majoriteten av dessa ansökningar kan avgöras på några månader, det vill säga senast på våren 2023.

Kundmeddelande