Hoppa till innehåll

Betala mindre för ditt nya uppehållstillståndskort i Enter Finland och undgå att besöka ett serviceställe

Utgivningsdatum 2.4.2024 9.00
Pressmeddelande

Uppehållstillståndskort är giltiga i högst fem år. Du måste förnya ditt kort med fem års mellanrum därför att det på kortets chip lagras biometriska kännetecken, till exempel din ansiktsbild och två fingeravtryck. Det lönar sig att ansöka om ett nytt kort på webben. Du kan också undgå att besöka ett serviceställe varannan gång.

Gör så här om du vill undgå att besöka ett serviceställe:

 • Använd stark autentisering, det vill säga nätbankskoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat, för att logga in på ditt konto i Enter Finland. 
  • Om du tidigare har använt din e-postadress för att logga in, ändra inloggningssättet i Enter Finland under ”Mitt konto”.
 • Bifoga till ansökan bildkoden för ditt elektroniska passfoto. 
 • Betala behandlingsavgiften för din ansökan innan du skickar in den.

Även minderåriga som ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort kan undgå att besöka ett serviceställe, om ansökan lämnas in från vårdnadshavarens konto i Enter Finland och vårdnadshavaren använder stark autentisering.

Webbansökan kostar mindre än pappersansökan

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort på webben i e-tjänsten Enter Finland. Ditt nya uppehållstillståndskort kostar mindre, om du ansöker om kortet på webben. Att använda Enter Finland är också det smidigaste sättet att ansöka om kort. Du kan följa handläggningen av din ansökan på ditt konto i Enter Finland, och vid behov kan du lätt och snabbt komplettera din ansökan i Enter Finland.

Behandlingsavgiften för en ansökan som lämnas in via Enter Finland är 60 euro, och du kan betala avgiften också efter att du har skickat in din ansökan.  Behandlingsavgiften för en ansökan som lämnas in på ett serviceställe är 75 euro.

Du kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort eller uppehållskort i Enter Finland och möjligen undgå att besöka ett serviceställe, om orsaken till att du förnyar kortet är något av följande:

 • Kortets giltighetstid ska snart gå ut.
 • Ditt kort har förkommit eller blivit stulet.
  • Om du ansöker om ett nytt kort eftersom ditt kort har förkommit eller blivit stulet, är avgiften 120 euro.
 • Ditt kort är i så dåligt skick att det inte går att läsa uppgifterna på kortet.
 • Du har ett uppehållstillståndsmärke i ditt pass och giltighetstiden för ditt pass ska snart gå ut.

Observera att ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort inte är samma sak som ansökan om fortsatt tillstånd. Om ditt uppehållstillstånd går ut, kan du inte förlänga tillståndet genom att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort, utan du måste ansöka om fortsatt tillstånd. Läs mer om detta på sidan Fortsatt tillstånd.

Du hittar mer information på vår webbplats: