Hoppa till innehåll

Det lönar sig att ansöka om hemkommun nu – en del av förläggningarna läggs ned

Utgivningsdatum 6.5.2024 10.58
Pressmeddelande

Att få hemkommun innebär bland annat följande:

  • Du kan själv bestämma var du bor och du kan ordna ditt boende så som du önskar. Om du bor i förläggningens bostad, fråga förläggningen om du kan fortsätta att bo i samma bostad.
  • Du får samma rättigheter och tjänster som de som är stadigvarande bosatta i Finland. Du har mer omfattande rättigheter än de som bor på en förläggning. 
  • Du är inte längre klient vid en förläggning. 
  • Förändringarna vid förläggningarna påverkar inte dig.

Boende på en förläggning är avsett att vara en tillfällig lösning när du har fått ett tillstånd på grund av tillfälligt skydd eller när du väntar på beslut på din asylansökan och ännu inte kan få hemkommun.

Ansök om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

Din förläggning informerar dig när du kan ansöka om hemkommun

Ansök om hemkommun i god tid. Du kan ansöka om bostad genast när din hemkommun har registrerats. Be om hjälp från din förläggning.

Kom även ihåg att meddela förläggningen när du har fått en hemkommun. 

Läs mer om att flytta till en kommun på webbplatsen Migri.fi:

Verksamheten vid vissa förläggningar upphör

Migrationsverket har konkurrensutsatt förläggningar i början av 2024. Enligt lagen om offentlig upphandling är Migrationsverket skyldigt att konkurrensutsätta förläggningar.
Konkurrensutsättningen medför att en del av de förläggningar som nu är verksamma kommer att läggas ned och de tjänsteproducenter som lämnat vinnande anbud kommer att inrätta nya förläggningar. Verksamheten vid den egna förläggningen kommer därför att upphöra för en del av våra klienter, som i framtiden kommer att få sina tjänster från en annan förläggning.

Om verksamheten vid din förläggning upphör och du inte har möjlighet att ansöka om hemkommun, kan du behöva flyttas till en annan förläggning. Migrationsverket placerar dig på en förläggning som kan inkvartera dig vid den tidpunkten. Förläggningen kontaktar dig om detta blir aktuellt i ditt fall. Du kan också alltid fråga om situationen på din förläggning.

Du kan också ordna ditt boende själv och bo privat någon annanstans än på en förläggning. Bostadskostnaderna ersätts inte i så fall. Läs mer om att bo privat på sidan Privat inkvartering.

Läs mer: