Hoppa till innehåll

FRK fortsätter som producent av förläggningstjänster på Åland

Utgivningsdatum 2.10.2023 9.38

Egentliga Finlands distrikt inom Finlands Röda Kors fortsätter som producent av mottagningstjänster på Åland. Migrationsverket konkurrensutsatte förläggningsverksamheten på Åland som en del av en större helhet i våras och valde Babando Oy som tjänsteproducent.

FRK:s Egentliga Finlands distrikt lämnade det billigaste anbudet med lägsta totalpris, men enligt ett villkor i den interna konkurrensutsättningen kan samma anbudsgivare väljas som tjänsteproducent i högst två delområden. FRK:s Egentliga Finlands distrikt hade redan vunnit ett delområde och FRK:s Satakunta distrikt hade vunnit ett annat delområde. Migrationsverket tillämpade begränsningen också på anbudsgivare som ingår i samma närståendekrets. De olika distrikten inom Finlands Röda Kors ansågs alltså ingå i samma närståendekrets. Eftersom FRK redan hade vunnit konkurrensutsättningen i två andra delområden, blev Babando Oy vars anbudspris var näst lägst utvald som avtalsleverantör i det delområde som gäller Åland.

FRK:s Egentliga Finlands distrikt överklagade beslutet hos marknadsdomstolen som beslutade 18.9.2023 att upphäva det beslut som Migrationsverket hade fattat i våras. Enligt marknadsdomstolen kunde Migrationsverket inte anta att de distrikt inom FRK som deltog i anbudsförfarandet ingick i samma närståendekrets endast på den grunden att de hör till samma organisation inom Finlands Röda Kors och lyder under dess centralförvaltning. 

Migrationsverket har fattat ett nytt upphandlingsbeslut 28.9.2023 där tjänsteproducenten på Åland är FRK:s Egentliga Finlands distrikt som lämnat det billigaste anbudet och som således fortsätter sin verksamhet som börjat år 2022.

Ytterligare information till medier

Kalle Hertti, upphandlingsjurist, fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037

Pressmeddelande