Hoppa till innehåll

Har du fått tillfälligt skydd? Förlängning av ditt tillstånd planeras

Utgivningsdatum 13.9.2022 13.36
Pressmeddelande

För närvarande gäller de uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd till och med den 4 mars 2023. Inrikesministeriet meddelade den 12 september 2022 att ministeriet håller på att bereda en lag enligt vilken giltighetstiden för uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd direkt skulle kunna förlängas åtminstone till och med den 4 mars 2024.

Om giltighetstiden för uppehållstillstånden förlängs direkt, behöver du inte separat ansöka om fortsatt tillstånd på grund av tillfälligt skydd. Frågor som gäller uppehållstillståndskort ska ännu utredas under lagberedningen.

Vänta på ytterligare anvisningar

Eftersom saken fortfarande är under beredning vid Inrikesministeriet, kan Migrationsverket inte i detta skede svara på frågor om fortsatt tillfälligt skydd.

Det lönar sig inte att ansöka om ett annat uppehållstillstånd eller asyl bara därför att det ännu inte finns närmare anvisningar om fortsatt tillfälligt skydd. Enligt Inrikesministeriet ska lagförslaget överlämnas till riksdagen under hösten. Riksdagen stiftar lagarna i Finland.

Vi kommer ut med mer information om temat senast när lagen har trätt i kraft.

Läs mer:

Inrikesministeriets pressmeddelande: En smidig fortsättning på tillfälligt skydd för ukrainare tryggas genom en speciallag