Hoppa till innehåll

Inkomstregistret gör det lättare att redogöra för försörjningen från och med 19 januari 2023

Utgivningsdatum 19.1.2023 11.00
Pressmeddelande

Migrationsverket har börjat använda inkomstregistret den 19 januari 2023. Du eller din arbetsgivare behöver inte bifoga till din ansökan utredningar om löner, förmåner eller pensioner som betalats till dig i Finland.

Ur inkomstregistret får vi uppgifter om 

  • löner som betalats till dig från och med början av 2019
  • förmåner och pensioner som betalats till dig från och med början av 2021.

Vi får uppgifter om dina inkomster ur inkomstregistret om du ansöker om

Vi kan använda inkomstregistret också när du ansöker om

Hur vet jag om mina löneuppgifter finns i inkomstregistret?

Du kan kontrollera vilka uppgifter din arbetsgivare eller förmånsbetalare har lämnat till inkomstregistret. Logga in på e-tjänsten för inkomstregistret med nätbankskoder eller mobilcertifikat på adressen www.inkomstregistret.fi.

Lagen förpliktar arbetsgivarna att lämna löneuppgifter till inkomstregistret. Om det finns fel i dina uppgifter eller om uppgifter saknas, be din arbetsgivare att rätta uppgifterna i inkomstregistret. Migrationsverket eller registermyndigheten kan inte rätta uppgifterna i inkomstregistret.

Om arbetsgivaren inte har lämnat uppgifter till inkomstregistret, ber vi dig komplettera din ansökan med löneuppgifter. Om vi inte kontaktar dig, har vi fått dina uppgifter ur inkomstregistret.

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en elektronisk databas till vilken finländska arbetsgivare och andra prestationsbetalare lämnar uppgifter om löner, pensioner och förmåner som de har betalat. Med andra prestationsbetalare avses till exempel pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA och kommuner.

Läs mer