Hoppa till innehåll

Köbildning i behandlingen av brexitansökningar

Utgivningsdatum 30.3.2022 9.24

Fram till slutet av februari har vi tagit emot över 4 700 ansökningar om brexittillstånd. Omkring 3 800 beslut har fattats. De flesta beslut har varit positiva.

I ett pressmeddelande som publicerades den 29 juli 2021 meddelade vi att vi försöker behandla ansökningar som väntat i sex månader inom 10–14 månader. Tyvärr har de uppskattade tiderna inte kunnat hållas på grund av köbildningen i behandlingen. 

Omkring 850 ansökningar som lämnats in åren 2020 och 2021 väntar ännu på beslut. Vi beklagar fördröjningen. Den största orsaken till köbildningen har varit en tillfällig brist på handläggare. 

Vi får fler handläggare under våren, och kan då åtgärda köerna. Vi bedömer att 

 • ansökningar som lämnats in 2020 kommer att avgöras före slutet av augusti och
 • ansökningar som lämnats in 2021 kommer att avgöras före slutet av december.

Om du väntar på ett beslut om din ansökan,

kontrollera att uppgifterna i din ansökan är uppdaterade. Din ansökan kan behandlas snabbare om den innehåller all nödvändig information. Du kan själv komplettera din ansökan, om exempelvis din utkomst eller dina familjeförhållanden har förändrats. Komplettera din ansökan via

 • Enter Finland, om du har lämnat in din ansökan på nätet, eller
 • per post, om du har lämnat in en pappersansökan. Bifoga ett följebrev.

Om din ansökan ännu inte har avgjorts, kan du fortsätta ditt liv i Finland som normalt

Eftersom du har lämnat in en ansökan om brexittillstånd

 • vistas du lagligt i Finland.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, vistas du lagligt i Finland tills beslutet har vunnit laga kraft.
 • Din rätt att arbeta fortsätter tills du får ett beslut.
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, fortsätter din rätt att arbeta i Finland utan begränsningar.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har du rätt att arbeta tills beslutet har vunnit laga kraft.
 • Du kan fortsätta studera i Finland i enlighet med din uppehållsrätt tills du får ett beslut.
  • Om du beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, kan du fortsätta studera i Finland.
  • Om du inte beviljas uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, alltså får ett negativt beslut, har du rätt att studera tills beslutet har vunnit laga kraft. 

Om du har ansökt om brexittillstånd i Enter Finland kan du följa behandlingen av din ansökan i e-tjänsten. Du får också automatiska meddelanden om läget gällande behandlingen av din ansökan.