Hoppa till innehåll

Migrationsverket konkurrensutsätter förläggningar

Utgivningsdatum 9.2.2024 9.01
Pressmeddelande

Migrationsverket påbörjade en konkurrensutsättning av förläggningsverksamheten 2.2.2024. Tidsfristen för anbud är 29.2.

Målet med konkurrensutsättningen är inte att öka antalet förläggningar utan att slutföra den konkurrensutsättning av förläggningskapaciteten som påbörjades 2022.

– Verket konkurrensutsätter förläggningar inom åtta delområden. De förläggningar som konkurrensutsätts är bostadsbaserade och förläggningsbaserade förläggningar, berättar Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande.

Konkurrensutsättningen gäller följande områden:

  • S:t Michel eller Nyslott
  • Imatra eller Fredrikshamn
  • Rovaniemi
  • Kristinestad eller Närpes
  • Joensuu, Kides eller Libelits
  • Nystad eller Salo
  • Brahestad eller Kempele
  • Karleby

Upphandlingens uppskattade totalvärde, inklusive optioner, uppgår till 300 miljoner euro under fyra år. Upphandlingens slutgiltiga belopp beror bland annat på antalet kunder på förläggningar och hur länge förläggningarna är verksamma. Antalet inkvarteringsplatser på de enskilda förläggningar som nu upphandlas kommer att vara 300. Avtalen kommer att vara i kraft tills vidare.

De förläggningar som upphandlas genom konkurrensutsättningen ska öppnas 1.7.2024.

Mer information för medier

Pressmeddelande