Leverantören av prepaid-kort till asylsökande har leveransproblem – gör så här om ditt Moni-kort inte fungerar

23.1.2019 12.38 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 13.51
Pressmeddelande

Leverantören av Moni-kort avsedda för mottagningspenning och betalning av lön till asylsökande har leveransproblem för närvarande. Det går därför inte att bevilja nya Moni-kort tills vidare.

Migrationsverket har testat prepaid-kort avsedda för mottagningspenning och betalning av lön i en del av förläggningarna. På förläggningarna används utöver Moni-kortet också kort från Prepaid Financial Services Ltd, dvs. PFS. Leveransproblemen gäller inte dessa.

Om ditt kort fungerar behöver du inte kontakta förläggningen eller Monis kundtjänst. Du kan i så fall fortsätta att använda kortet på normalt sätt.

Om ditt Moni-kort inte fungerar:

  • Om du är kund på förläggningen i Knektbro, vid Robert Hubers väg eller i Ruukki, ta kontakt med din förläggning. Om ditt kort inte kan repareras får du ett prepaid-kort från PFS i stället. Dina pengar överförs till det nya kortet.
  • Om du inte är kund på någon av ovan nämnda förläggningar, ta kontakt med Moni-kortens kundtjänst direkt [email protected]. Uppge för kundtjänsten ditt kundnummer på förläggningen. Om kundtjänsten inte kan reparera ditt kort, får du anvisningar av dem för hur du får ett prepaid-kort från PFS i Moni-kortets ställe. Dina pengar överförs till det nya kortet.

För närvarande kan vi inte bevilja nya kort för lönebetalning.

Vi beklagar de problem som situationen orsakar våra kunder.

Nya prepaid-kort tas i bruk under 2019

Vår avsikt är att ta PFS:s prepaid-kort i bruk i alla förläggningar under 2019. Vi kommer med mer information när det finns närmare uppgifter om ibruktagandet av de nya korten.

Detta kundmeddelande på arabiska: مشاكل تسليم لمتعهد بطاقات طالبي اللجوء المسبقة الدفع - قم بما يلي إذا كانت بطاقتك غير فعالة

Kundmeddelande

Viimeisimmät