Hoppa till innehåll

Radering av anteckningen Identiteten inte verifierad i resedokument

En anteckning om att identiteten inte är verifierad görs i ditt främlingspass eller resedokument för flykting om det inte gått att fastställa din identitet. Det enda sättet att bli av med anteckningen är att söka nytt resedokument vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

När du lämnar in en ny ansökan ska du ha tillförlitliga bevis på din identitet. Tillförlitliga dokument är tidigare eller nuvarande nationellt pass eller ett annat dokument utfärdat av en myndighet i ditt hemland av vilket följande uppgifter framgår:

  • namn, födelsetid och -ort
  • fotografi och eventuella andra signalement
  • medborgarskap.

Det räcker med ett dokument utfärdat av en myndighet i ett annat land än ditt hemland, om du när du sökt ifrågavarande dokument verifierat din identitet med ett tillförlitligt dokument utfärdat av en myndighet i ditt hemland.

För att kunna styrka din identitet måste du visa upp dokumentet i original. Om dokumentet inte är skrivet på finska, svenska eller engelska ska du också lämna in en översättning av det till något av dessa språk. Dokumentet behöver inte vara i kraft.

Du måste betala en behandlingsavgift för ansökan.