Hoppa till innehåll

Anteckning om att identiteten inte har kunnat styrkas 

Om din identitet inte har kunnat styrkas gör Migrationsverket en anteckning om detta i främlingspasset eller resedokumentet i flykting.

Ansök om ett nytt resedokument om du inte vill ha en anteckning om att din identitet inte har kunnat styrkas

Du kan göra en ny ansökan på ett av Migrationsverkets serviceställen. När du lämnar in en ny ansökan ska du ha tillförlitliga bevis på din identitet. Till exempel följande handlingar anses vara tillförlitliga:

  • ditt tidigare eller nuvarande pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller
  • en annan handling som en myndighet i ditt medborgarskapsland har utfärdat som innehåller
    • namn, födelsedatum och födelseort
    • fotografi och eventuella andra signalement
    • medborgarskap.
  • En handling som utfärdats i en annan stat kan anses vara tillförlitlig, om du har styrkt din identitet med en tillförlitlig handling som en myndighet i ditt medborgarskapsland har utfärdat när du har ansökt om handlingen i fråga.

Du måste alltid visa upp den handling som styrker din identitet i original. Om handlingen inte är på svenska, finska eller engelska ska du lämna in en översättning av den till något av dessa språk. Handlingen behöver inte vara i kraft.

Migrationsverket tar ut en avgift för behandlingen av ansökan. Mer information om avgiften finns på sidan Behandlingsavgifter och betalningssätt.