Hoppa till innehåll

Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland

Utgivningsdatum 25.3.2022 14.35
Pressmeddelande

Vi uppdaterar statusen av handläggningskön för ansökningar om uppehållstillstånd för studier varje vecka med ett kömeddelande.

Du kan också följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

Om du ansöker om ett första uppehållstillstånd för studier och du är utanför Finland

Vi kan inte börja behandla en ansökan som lämnats in i e-tjänsten Enter Finland innan du har besökt en finsk beskickning för att styrka din identitet. Du kan följa den aktuella situationen vid beskickningarna på Utrikesministeriets webbplatser um.fi och finlandabroad.fi.  

Om du ansöker om fortsatt tillstånd för studier 

Ta i bruk stark autentisering i e-tjänsten Enter Finland. När du använder stark autentisering, 

  • behöver du möjligen inte besöka ett serviceställe;
  • Enter Finland berättar om du behöver boka tid för att styrka din identitet vid ett serviceställe eller inte. 

Du kan läsa mer om stark autentisering på sidan migri.fi/sv/identifiering. Vi rekommenderar att du använder stark autentisering.

Ansökningar om första uppehållstillstånd

Den 25 mars 2022 är antalet anhängiga första ansökningar om uppehållstillstånd för studier cirka 408.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 24 februari 2022 på behandling.

Antalet hittills avgjorda ansökningar om första uppehållstillstånd för studier från och med den 1 januari 2022 är 805.

Ansökningar om fortsatt tillstånd

Den 25 mars 2022 är antalet anhängiga ansökningar om fortsatt tillstånd för studier cirka 264.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 28 december 2021 på behandling.

Antalet hittills avgjorda ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd för studier från och med den 1 januari 2022 är 381.

Ansökningar om uppehållstillstånd för studier behandlas som brådskande

Vi behandlar alla ansökningar om uppehållstillstånd för studier som brådskande utan särskild begäran om påskyndande.

Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande utredningar till din ansökan.

Du kan använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan.

Har du frågor? Se vår webbplats för vanliga frågor och svar

På webbplatsen migri.fi hittar du svar på de flesta frågor som rör uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar: migri.fi/sv/fos-studerande