Hoppa till innehåll

Två webbinarier om arbete anordnas i augusti

11.8.2020 11.03

Migrationsverket anordnar två webbinarier med arbete som tema tillsammans med regionförvaltningsverket och arbets- och näringstjänsterna. Anmäl dig till evenemangen i förväg så att vi kan e-posta dig en länk till webbinarierna i god tid.

Webbinarium för arbetstagare

Webbinariet ”Welcome to work in Finland!” (Välkommen till Finland för att arbeta, på engelska) behandlar ämnen såsom ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, e-tjänsten Enter Finland, arbetarskydd och arbetslivet i Finland. 

Webbinariet anordnas på måndagen den 31 augusti 2020 kl. 10.00–11.30. Du kan anmäla dig till webbinariet här: https://link.webropolsurveys.com/S/A7D6605BF3ECA454. Webbanmälningsblanketten finns på finska och engelska. 

Webbinariet är avsett för personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare samt för EU-medborgare. Det behandlar alltså inte frågor som gäller uppehållstillstånd för till exempel specialister, forskare eller företagare, eller möjligheter att få arbete i Finland. 

Webbinariet hålls på engelska.

Webbinarium för arbetsgivare 

Webbinariet ”Työllistä ulkomailta” (Anställ utomlands, på finska) behandlar ämnen såsom arbetsgivarens roll i uppehållstillståndsprocessen, arbetsgivarens Enter Finland, arbetarskydd och rekrytering av utländsk arbetskraft.  

Webbinariet anordnas på måndagen den 31 augusti 2020 kl. 13.00-14.30. Du kan anmäla dig till webbinariet här: https://link.webropolsurveys.com/S/5CBD07A5B7A0DB90. Webbanmälningsblanketten finns på finska och engelska.

Webbinariet hålls på finska.

Du kan se inspelningar av webbinarierna i efterhand

Om du inte kan delta i de direktsända webbinarierna, kan du se inspelningar i efterhand från och med den 2 september på Migrationsverkets webbplats migri.fi eller på Migrationsverkets YouTube-kanal på adressen https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto

Viimeisimmät