Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Läroanstalten kan vara ett universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier, om

 • dina studier leder till en examen eller ett yrke, eller
 • du kommer till Finland för att bedriva utbytesstudier.

Om dina studier utförs som distansstudier som inte kräver att du vistas i Finland, kan du inte få ett uppehållstillstånd för studier. Om du vill besöka Finland kortvarigt, ta reda på om du kan få ett visum. Information om fortsatt tillstånd hittar du på sidan Ansökan om fortsatt tillstånd för studier.

Se vår video om uppehållstillstånd för studier innan du lämnar in din ansökan. I videon visas hur man ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Finland. 

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 €

 • Avgift för webbansökan, 
  mindreårig

  Första tillstånd 240 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 450 €

 • Avgift för pappersansökan, mindreårig

  Första tillstånd 270 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • närvarointyg från din läroanstalt i Finland
 • utredning om försörjning. Till exempel kontoutdrag från de senaste tre månaderna
 • intyg över försäkring
 • utredning om den betalda studieavgiften eller stipendiet
 • tidigare examensbetyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande)
 • eventuella arbetsintyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande).
 • om du är under 18 år gammal, ska du också bifoga till din ansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten