Hoppa till innehåll

Är du brittisk medborgare? Läs vad det innebär för dig att övergångsperioden upphör den 31 december 2020

Utgivningsdatum 23.12.2020 13.34
Pressmeddelande

Övergångsperioden i anslutning till avtalet om utträde mellan Storbritannien och EU upphör den 31 december 2020. Om du flyttar till Finland efter detta datum måste du ansöka om uppehållstillstånd. Om du har bott i Finland före den 31 december 2020 ska du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 30 september 2021.

Gör så här om du flyttar till Finland första gången efter den 31 december 2020

Läs anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd på sidan migri.fi/uppehallstillstand. För att välja rätt ansökan om uppehållstillstånd kan du ta hjälp av vår ansökningsguide

Gör så här om du varit permanent bosatt i Finland före den 31 december 2020

Ansök beroende på din situation om 

Lämna in din ansökan före den 30 september 2021. Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om kan du använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats. Dina familjemedlemmar kan också söka en lämplig ansökan med hjälp av ansökningsguiden.

Om du har en familjemedlem som bor utomlands kan han eller hon ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet ännu efter den 30 september 2021. 

Om du är annan anhörig  

ska du ha vistats i Finland permanent före den 31 december 2020. Du måste också ha ansökt om något av följande alternativ: 

Om du inte har ansökt om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare eller uppehållskort för familjemedlem före den 31 december 2020 kan du inte heller längre ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet efter den 31 december 2020. 

Du får uppehållstillståndskortet efter den 1 januari 2021

Om ett beslut som gäller din uppehållsrätt redan har fattats börjar ditt tillstånd gälla den 1 januari 2021. Om du befinner dig i Finland får du uppehållstillståndskortet per post efter årsskiftet. Om du har ansökt om uppehållsrätt vid Finlands beskickning utomlands skickas ditt uppehållstillståndskort per post till beskickningen.

Läs mer

Läs de noggranna anvisningarna om ändringarna i uppehållsrätten som gäller brittiska medborgare och deras familjemedlemmar på adressen migri.fi/brexit/sv

Om du är familjemedlem eller annan anhörig till en brittisk medborgare ska du läsa ansökningsanvisningarna på sidan migri.fi/ansokan-for-en-familjemedlem.

Läs de vanliga frågorna om uppehållsrätt på adressen migri.fi/fragor-och-svar-brexit.