Hoppa till innehåll

Du som är medborgare i Ukraina och avslutar snart ditt säsongsarbete: så här kan du fortsätta vistas i Finland

Utgivningsdatum 3.8.2022 13.07
Pressmeddelande

Det finns flera sätt att förlänga din vistelse i Finland.

Om du vill fortsätta vistas i Finland, har du följande alternativ:

1. Du kan ansöka om tillfälligt skydd.

Om du vill ansöka om tillfälligt skydd, ska du lämna in din ansökan hos polisen eller gränsmyndigheterna i Finland. Du får kontaktuppgifterna till en förläggning av polisen eller gränsmyndigheten när du ansöker om tillfälligt skydd.

Du kan börja arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

  • Vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheten skriver myndigheten ut ett intyg över inlämnad ansökan. Med intyget kan du visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Behåll intyget i din besittning.

Det kostar ingenting att ansöka om tillfälligt skydd. I regel tar det cirka en vecka för Migrationsverket att avgöra en ansökan om tillfälligt skydd.

För närvarande gäller ett första uppehållstillstånd som beviljas på grund av tillfälligt skydd till och med den 4 mars 2023.

Du kan även ansöka om asyl personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Om du får tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft.

Läs mer om tillfälligt skydd.

2. Du kan ansöka om något annat uppehållstillstånd, om du har en grund för att få uppehållstillstånd.

Om du till exempel har en familjemedlem, ett arbete eller en studieplats i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.

Du kan använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats för att hitta rätt uppehållstillstånd som lämpar sig för just din situation. 

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Den förväntade behandlingstiden för en ansökan hittar du på sidan som behandlar den aktuella ansökan. Ett första uppehållstillstånd beviljas i regel för högst ett år.

Du har inte rätt att arbeta förrän du får ett beslut, förutom om du redan på något annat sätt har skaffat dig rätten att arbeta, till exempel med stöd av ett tidigare uppehållstillstånd eller på grund av tillfälligt skydd.

När du lämnar in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vistas du lagligen i Finland även om du inte omedelbart besöker ett serviceställe för att styrka din identitet. Vi rekommenderar emellertid att du bokar en tid vid ett serviceställe genast när du har lämnat in din ansökan i Enter Finland.

3. Du kan vistas i Finland utan visum om du har ett biometriskt pass och visumfria dagar kvar.

Om du vistas i Finland utan visum och vill arbeta, får du arbeta i vissa uppgifter. Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

Inkvartering och de tjänster som är tillgängliga under din vistelse

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning och få de mottagningstjänster som du behöver via förläggningen. Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns plats. Läs mer på sidan Inkvartering på förläggning

Du kan också ordna din inkvartering själv och bo till exempel hos släktingar eller bekanta. Då är du samtidigt registrerad som klient vid en förläggning, som ger dig de mottagningstjänster som du behöver. Läs mer på sidan Privat inkvartering

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, måste du själv ordna din inkvartering i Finland och de tjänster som du behöver. 

Läs mer:

Dessa tjänster kan du få när du ansöker om tillfälligt skydd
Anvisningar till dig som redan är i Finland och inte kan återvända till Ukraina