Hoppa till innehåll

Möjlighet att lämna ansökan via post och e-post upphör fr.o.m. den 1 september

Utgivningsdatum 28.8.2020 10.41

Vi återgår till normalt förfarande fr.o.m. 1.9.2020 efter undantagssituationen på grund av coronaviruset. Brådskande ärenden kan du återigen sköta med könummer på Migrationsverkets serviceställen. Du kan göra din ansökan anhängig även i fortsättningen i Enter Finland eller genom ärende på servicestället genom att boka tid.

På tisdagen den 1 september öppnar Migrationsverket också igen sitt serviceställe vid International House Helsinki (IHH). Vid IHH sköter Migrationsverket EU-registreringar med tidsbokning. Du kan boka tid i tidsbokningstjänsten. Nya lediga tider blir tillgängliga alltid för en vecka i taget.

Du kan inte längre göra din ansökan anhängig genom att skicka e-post eller post till oss

Under coronaviruspandemin har du kunnat göra din ansökan på papper anhängig genom att skicka den med post eller e-post till Migrationsverket. Denna möjlighet upphör fr.o.m. 1.9.2020. Om vi efter detta får en ansökan från dig med post, så skickar vi tillbaka den till dig. 

Du behöver inte boka tid hos oss eller komma och sköta ärende med könummer om du har lämnat din ansökan med e-post eller post före 1.9.2020. Du får en kallelse från oss att komma till servicestället för identifiering.  Vänta i lugn och ro på att vi tar kontakt.

Könummerärenden är avsedda för brådskande ansökningar

Vår tidsbokning är för närvarande överbelastad, men vi ökar tiderna under hösten. Du ser alla lediga tider i tidsbokningstjänsten. Könumren är avsedda för mottagning av brådskande ansökningar. Ansökan om medborgarskap är i regel inte brådskande ansökningar. Läs mer om tidsbokning och ärenden på Migrationsverket.

Avboka besöket om du har förkylningssymtom

Trots att vi återgår till normalt förfarande, så är undantagssituationen som orsakats av coronaviruset inte över än. Kom alltså inte till vårt serviceställe om du har förkylningssymtom. Kom i håg att avboka tiden om du inte kan komma. Följ myndigheternas anvisningar om karantän om du har kommit från utlandet innan du besöker servicestället. Läs mer om ärenden hos Migrationsverket under coronaepidemin.

Ändringar även i kundtjänstnumren i september

Servicetiden på kundtjänstnumret 0295 419 600 ändras i september. I fortsättningen betjänar numret dig på vardagar klockan 8.30–15.30. Genom ändringen strävar vi efter att förbättra kundservicen. Morgontimmarna är mest belastade i tjänsten, så genom att flytta på servicetiden kan vi svara på fler samtal i fortsättningen.

Servicenumret 0295 419 627 som rör ärenden under undantagstiden upphör fr.o.m. den 1 september.

Om du behöver rådgivning, använd följande servicekanaler: