Hoppa till innehåll

Säsongsarbetare – läs anvisningarna om vilket tillstånd du ska söka

17.2.2021 12.49

Du behöver ett särskilt tillstånd för säsongsarbete, om du kommer till Finland för att säsongsarbeta från ett land utanför EU. I Finland arbetar säsongsarbetare till exempel på jordgubbsodlingarna och i övriga uppgifter inom jordbruket.

En förteckning över säsongsarbeten hittar du här.  

Minneslista för säsongsarbetare

Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka

  • Om du ska arbeta mindre än 3 månader: 

  • Om du ska arbeta i 3–9 månader:
  • Om du ska arbeta längre än 6 månader:
    • Beslutet fattas i två steg: Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) fattar först ett delbeslut på ansökan. Sedan behandlar Migrationsverket din ansökan. 

Använd Enter Finland

  • Det lönar sig att lämna in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland. När du använder Enter Finland, betalar du en lägre avgift för behandlingen av ansökan. I regel får du också beslutet på din ansökan snabbare än på en pappersansökan. 

  • Din arbetsgivare kan också skapa ett användarkonto i Enter Finland för arbetsgivare och komplettera din ansökan. På så sätt kan arbetsgivaren snabba upp behandlingen av din ansökan. Detta kräver att du i din egen ansökan i Enter Finland ger din arbetsgivare tillstånd att använda tjänsten i dina ärenden som gäller säsongsarbetstillstånd. 

I Enter Finland kan du lätt följa behandlingen av din ansökan 

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in. Vid behandlingen av ansökningarna beaktar vi även den tidpunkt då arbetet ska börja.  

Vi strävar efter att samtidigt behandla de ansökningar som avser samma arbetsgivare. 

Du kan lätt följa behandlingen av din ansökan på webben:

  • Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, kan du följa behandlingen av din ansökan i Enter Finland. 

  • Om du har ansökt om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du fråga chattroboten Kamu om din ansökan på webbplatsen Migri.fi. Kamu kan berätta hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningar med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.
  • Vi uppdaterar varje vecka ett meddelande på vår webbplats med aktuell information om kön av ansökningar som gäller säsongsarbete. 

Beslutet kan vi endast delge den sökande. Om du är arbetsgivare, ska du fråga säsongsarbetaren om beslutet. 

Observera anvisningarna som beror på coronaläget när du kommer till Finland 

Finlands regering har beslutat att säsongsarbetare är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. Finland har skärpt begränsningarna i gränsövergångstrafiken till och med den 25 februari 2021 (situationen16.2.2021). 

I Finland ansvarar Gränsbevakningsväsendet för gränsbevakning. Kontrollera de aktuella anvisningarna på Gränsbevakningsväsendets webbplats på adressen raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete, ska du styrka din identitet vid en finsk beskickning som vanligt. Om du inte lyckas boka tid vid beskickningen på grund av coronaläget, kan du ansöka om intyg för säsongsarbete, om du så vill. Vi rekommenderar dock att du väntar tills du kan styrka din identitet i det land där du bor. Om du i stället för uppehållstillstånd för säsongsarbete ansöker om intyg för säsongsarbete, kan du anlända till Finland utan att ha styrkt din identitet. Om du säsongsarbetar längre än tre månader i Finland, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete efter din ankomst till Finland. Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland. Det kan hända att du behöver vänta innan du lyckas boka en tid på grund av anhopningarna i tidsbokningen. Migrationsverket tar ut en normal behandlingsavgift för den nya ansökan. 

Mer information

Språkversioner

Uppdaterat 12.3.2021: Översättningar till ukrainska och rysska tillagts till språkversionerna.

Viimeisimmät