Hoppa till innehåll

Oavbruten vistelse med kontinuerligt uppehållstillstånd

Man kräver att du har vistats i Finland utan avbrott med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd)

  • i fyra år, om du ansöker om permanent uppehållstillstånd (OLE_P)
  • i fem år, om du ansöker om EU-uppehållstillstånd (OLE_PEU).

Tidsfristen räknas

  • från dagen för inresan, om du hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland
  • från dagen då ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd trädde i kraft, om du ansökte om tillståndet i Finland
  • från dagen för inresan, om du har kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus eller alternativt skydd.

Dina kontinuerliga uppehållstillstånd måste följa varandra i en sammanhängande kedja, och det får inte finnas några avbrott mellan dessa. Grunden för ditt kontinuerliga uppehållstillstånd behöver inte vara densamma under hela fyraårsperioden. Grunden för uppehållstillståndet kan ändras till exempel från arbete till familjeband när du gifter dig.

Om tillståndets natur har ändrats från kontinuerlig till tillfällig (från A-tillstånd till B-tillstånd), kan permanent uppehållstillstånd inte beviljas förrän du har vistats i Finland i fyra år utan avbrott med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd).

Vistelsen betraktas som oavbruten, om du har vistats i Finland under minst hälften av uppehållstillståndets giltighetstid.

  • En oavbruten vistelse avbryts inte av frånvaro som beror på sedvanliga semesterresor eller andra resor eller arbete på en arbetsplats utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare.
  • Om du i något skede har vistats längre tider utanför Finland, måste du bifoga till din ansökan en skriftlig utredning över hur länge och varför du har vistats utanför Finland.