Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Statistik av andra myndigheter

Nyckeltal om immigration

2016 2015 2014 2013 (på finska)

Europeiska migrationsnätverket

Årlig rapport om migrations- och asylpolitik

2016 (på finksa och engelska) 2015   2014

Europeiska migrationsnätverket

Statistikkällor

Statistikcentralen: statistikdatabas StatFin

Du kan söka uppgifter om bl.a. erhållande av finskt medborgarskap, befolkningsstruktur och flyttningsrörelsen (in- och utvandring efter ut- och invandringsland, ålder och kön samt kommun, landskap eller län dit man har flyttat) i Statistikscentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin , under ämnesområdet "befolkning".

Kommunförbundet: befolkningsuppgifter

Helsingfors stad: Invandring

Invandringsavdelningen vid Helsingfors stads personalcentral samlar ihop central statistik över migration och invandrarbefolkning tillsammans med Helsingfors stads faktacentral och Statistikcentralen.

Utlänningar i Finland efter medborgarskapsland

2016

Miniatyrskiss Överförd av Eini Perttilä, 2018-01-02 15:08
Ulkomaalaiset Suomessa kansalaisuuksittain - Utlänningar i Finland efter medborgarskapsland - Foreign citizens in Finland
Taggar: tilastokeskus (p5493) valtion virastot (yso p3823) tilastointi (p10107) tiedollinen luonti (yso p193)
Förhandsvisa
1 av 8
Ange din kommentar här.