Hoppa till innehåll

Cirka 30 000 ingermanländska återflyttare – ytterligare drygt 300 ansökningar förväntas komma in

Migri
Utgivningsdatum 13.5.2016 11.21
Nyhet

Återflyttningen av ingermanländare som inleddes i början av 1990-talet upphör. Den sista möjligheten att ansöka om uppehållstillstånd på denna grund är den 1 juli 2016.

Migrationsverket beräknar att ytterligare cirka 300–400 personer kommer att i sista minuten ansöka om uppehållstillstånd på grund av återflyttning. Uppskattningen baserar sig på antalet språkexamina som avlagts av personer som överväger att återflytta.

På drygt 20 år har cirka 30 000 ingermanländare flyttat till Finland. Under åren 2011–2015 beviljade Migrationsverket uppehållstillstånd till sammanlagt cirka 1 500 återflyttare. Mellan januari och april 2016 har 83 tillstånd beviljats.

En ingermanländare kan få uppehållstillstånd i Finland på grund av återflyttning om han eller hon själv, en av hans eller hennes föräldrar eller minst två av hans eller hennes far- eller morföräldrar är eller tidigare har varit av finsk nationalitet. Dessutom måste sökanden ha anmält sig till en återflyttningskö i Ryssland före den 1 juli 2011.

För att ett uppehållstillstånd på grund av återflyttning ska beviljas, krävs även tillräckliga språkkunskaper och att sökanden har en bostad i Finland. Sökanden anses ha tillräckliga språkkunskaper om han eller hon avlägger språkexamen som arrangeras av Migrationsverket eller den allmänna språkexamen på kunskapsnivå A2.

Sista tillfällen i maj för språkexamina i Ryssland

Sammanlagt 217 personer anmälde sig till de sista språkexamina i återflyttningens historia som arrangerades i maj. I det två dagar långa examenstillfället som arrangerades den här veckan i S:t Petersburg deltog 92 personer och 125 ska komma till det motsvarande tillfället i Petrozavodsk i nästa vecka.

Under åren 2003–2007 deltog sammanlagt 1 600 personer i språkexamina som arrangerades för återflyttare. Cirka 80 procent av deltagarna avlade examen. Dessutom deltog kring 4 000 personer i de cirka 85 examina som Migrationsverket arrangerade under åren 2008–2016. En ett år lång samhällsorientering för återflyttare med huvudvikt på språkundervisning har även arrangerats för deltagarna i examina.

Vad händer i fortsättningen?

För ingermanländare gäller i fortsättningen samma grunder för beviljande av uppehållstillstånd som för de andra som ansöker om uppehållstillstånd. Från och med den 1 juli 2016 kan deras familjemedlemmar beviljas tillstånd endast om sökandena har tillräcklig försörjning i Finland.

Personer som hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland under andra världskriget och ingermanländare som tjänstgjorde i finska armén under åren 1939–1945 kan även i fortsättningen ansöka om uppehållstillstånd på grund av återflyttning. Språkkunskapsvillkoren gäller inte dem.

Återflyttningen upphör inte heller för tidigare finska medborgare eller avkomlingar till infödda finska medborgare.

Ytterligare information till medier

Marianne Laine, chef för återflyttningsteamet

tfn 0295 430 431, förnamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande