Hoppa till innehåll

Anhopningar i behandlingen av ansökningar med familjeband som grund

Utgivningsdatum 17.5.2023 10.33
Pressmeddelande

Behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband har hopat sig. För närvarande väntar cirka 10 800 ansökningar på beslut. Vi beklagar anhopningarna.

De flesta ansökningar behandlas inom mindre än tre månader

Största delen av ansökningarna med familjeband som grund berörs inte av anhopningarna. På över 55 procent av ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av familjeband som gjordes 2022 har ett beslut fattats inom mindre än tre månader och på 75 procent av ansökningarna har ett beslut fattats inom mindre än sex månader efter att ansökan lämnats in. 

Majoriteten av sökandena har fått ett positivt beslut. År 2022 fattade Migrationsverket sammanlagt 17 476 beslut om första uppehållstillstånd på grund av familjeband och 11 589 beslut om fortsatta tillstånd. Cirka 93 procent av besluten om det första uppehållstillståndet och cirka 96 procent av besluten om fortsatta tillstånd var positiva.  

Om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan, behöver du inte oroa dig. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare utredningar för din ansökan.
Vid behandlingen av ansökningar tar vi alltid hänsyn till barnets bästa och skyddet för familjelivet.

Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar av minderåriga barn är kortare.

Saker att komma ihåg när du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband:

1. Fyll i ansökan noggrant.

  • Vi kan snabbast behandla sådana ansökningar som har fyllts i omsorgsfullt och som har alla nödvändiga bilagor. 
  • De största anhopningarna gäller i synnerhet ansökningar vars behandling kräver tilläggsutredningar. Se till att du har lämnat in alla bilagor som förutsätts. Se också till att du har lämnat in legaliserade handlingar om familjeband och en utredning om din försörjning enligt anvisningarna. 

2. Legalisera handlingarna innan du lämnar in ansökan.

  • Du måste ha legaliserade handlingar om familjeförhållanden, såsom ett äktenskapsintyg eller en födelseattest för ditt barn. Ta med dig handlingarna i original när du besöker en beskickning eller Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.

3. Om dina familjeförhållanden ändras, ska du meddela ändringarna till Migrationsverket.

  • Ändrade familjeförhållanden är till exempel skilsmässa, ingående av äktenskap, ett barns födelse och ändringar i vårdnaden av barn. Anvisningarna för att göra en anmälan hittar du på sidan Ändrade familjeförhållanden

4. Kom ihåg att förnya ditt pass om det snart ska gå ut.

  • Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att man har ett giltigt pass. Förnya ditt pass i tid om det snart ska gå ut.
  • Behandlingen av din ansökan om uppehållstillstånd kan inte påskyndas på grund av att ditt pass ska gå ut.

Vad beror anhopningarna på?

Under de senaste åren har det lämnats in många fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband än under tidigare år.

År 2020 lämnades det sammanlagt in färre än 8 400 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband. År 2021 var motsvarande antal fler än 13 700 ansökningar. År 2022 lämnades det in färre än 19 000 ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband och fler än 13 000 ansökningar om fortsatta tillstånd. 

Vi arbetar med alla medel för att åtgärda situationen. Vi har anställt mer personal och håller på att utveckla behandlingen av ansökningar.

Kundmeddelande