Hoppa till innehåll

Erhållande av främlingspass underlättas för afghaner som vistas i Finland med uppehållstillstånd

Utgivningsdatum 7.9.2021 14.45
Pressmeddelande

På grund av de rådande omständigheterna i Afghanistan gör vi det lättare att få främlingspass om du är:

  • afghansk medborgare och har fått uppehållstillstånd i Finland, 

eller

  • du ansöker om uppehållstillstånd och uppfyller villkoren för beviljande av uppehållstillstånd, men ditt nationella pass har gått ut under din vistelse i Finland och det inte är möjligt för dig att förlänga giltighetstiden för ditt nationella pass på grund av den aktuella situationen i Afghanistan. Beviljande av främlingspass förutsätter att du har haft ett nationellt pass och att du har tidigare visat upp det för myndigheterna.

Ett främlingspass är ett resedokument som beviljas en utlänning i stället för ett nationellt pass. Främlingspass beviljas av Migrationsverket.

Främlingspass beviljas enligt prövning på grund av den aktuella situationen i Afghanistan 

Enligt lag kan främlingspass beviljas enligt prövning exempelvis i följande fall: 

  • Om du inte kan få pass av en myndighet i ditt hemland.
  • Om det finns andra särskilda skäl att bevilja främlingspass, till exempel att du behöver resa till ditt hemland för att få ett nationellt pass, eller att du inte har kunnat skaffa dig ett nationellt pass trots försök.

Främlingspass beviljas för tre år. Under främlingspassets giltighetstid måste du ta reda på om du kan beviljas ett afghanskt pass. 

Ändringen gäller inte dig, om du först nu ansöker om ett sådant uppehållstillstånd som förutsätter att du har ett giltigt pass, och du inte har haft ett nationellt pass.

I vissa fall beviljas du alltid främlingspass

Enligt lag får du alltid ett främlingspass, om

  • du har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av alternativt skydd, eller
  • du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd men saknar ett giltigt resedokument.

Om du har fått flyktingstatus i Finland, kan du beviljas ett resedokument för flykting.

Läs mer om främlingspass och resedokument för flykting på vår webbplats: Resedokument - Migrationsverket (migri.fi)

Boka en tid hos Migrationsverket på förhand om du ansöker om främlingspass

När du ansöker om främlingspass, boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand. Du kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst: Migri - Tidsbokning (vihta.com)

Ta med dig ett passfoto, din identitetshandling och en skriftlig utredning om varför du ansöker om främlingspass. Migrationsverkets tjänsteperson skriver ut en blankett som du ska underteckna. 

Närmare anvisningar om hur man ansöker om främlingspass hittar du på vår webbplats: Främlingspass - Migrationsverket (migri.fi)

Språkversioner

Uppdaterat 13.9.2021: En översättning till dari tillagts till språkversionerna.