Hoppa till innehåll

Har du ansökt om uppehållstillstånd eller nytt uppehållstillståndskort i Finland? Uppehållstillståndskort levereras till DB Schenkers avhämtningsställe

Utgivningsdatum 13.3.2023 12.30
Pressmeddelande

Leveransen av uppehållstillståndskort i Finland överförs från Matkahuolto till DB Schenker i mars 2023. Om du får ett positivt beslut om din ansökan 13.3.2023 eller senare ska du hämta ditt uppehållstillståndskort från DB Schenkers avhämtningsställe.

Om du har fått ett positivt beslut på din ansökan före 13.3 får du ditt kort via Matkahuolto. Du kan kontrollera avhämtningsstället i ankomstavin.

Transportbolaget DB Schenker har avhämtningsställen runt om i Finland, till exempel vid många K-marketar och R-kiosker. Ditt kort skickas till närmaste DB Schenker-avhämtningsställe inom cirka 2 veckor efter att Migrationsverket har fattat beslut om din ansökan.

Detta leveranssätt gäller även uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. 

Du får ankomstavin per sms och e-post

Du får en ankomstavi per sms och e-post när ditt kort har anlänt till avhämtningsstället. I ankomstavin står följande:

 • DB Schenkers försändelsenummer
 • avhämtningsställets adress och
 • sista avhämtningsdagen.

Du ska hämta ut kortet från avhämtningsstället inom 14 dygn efter att du fått ankomstavin.

Ta med dig försändelsenumret och kundnumret till avhämtningsstället

När du hämtar kortet ska du ta med dig:

 • DB Schenkers ankomstavi med försändelsenummer och
 • ditt kundnummer, dvs. din PIN-kod. Du hittar ditt kundnummer på intyget över att ansökan är anhängig som du fått från Migrationsverket eller på ditt gamla uppehållstillståndskort.
  • Om du ansökte om uppehållstillstånd eller kort i Enter Finland hittar du intyget över anhängighet i Enter Finland.
  • Om du ansökte med en pappersansökan fick du ett intyg över anhängighet när du besökte Migrationsverkets serviceställe.

Om du hämtar kortet för en annan persons räkning behöver du ingen fullmakt. Ta med dig ankomstavin som DB Schenker har skickat och kundnumret för den person vars kort du hämtar.

Det nya leveranssättet gäller inte alla uppehållstillståndskort

Uppehållstillståndskortet skickas till DB Schenkers avhämtningsställe endast om du ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för familjemedlem i Finland. Det nya leveranssättet gäller inte situationer där

 • du har sökt asyl,
 • du har ansökt om resedokument samtidigt som uppehållstillståndet,
 • du bor på Åland eller
 • du har en spärrmarkering.

I dessa fall får du ditt kort på annat sätt, till exempel med mottagningsbevis eller direkt hem till dig.