Hoppa till innehåll

Har du lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland? Besök en finsk beskickning utomlands eller ett serviceställe för att styrka din identitet senast den 1 oktober 2022

Utgivningsdatum 25.5.2022 14.56
Pressmeddelande

Migrationsverket har förlängt den tidsfrist inom vilken du ska besöka Migrationsverkets serviceställe eller en finsk beskickning för att styrka din identitet.

Vanligen måste man besöka ett serviceställe eller en finsk beskickning för att styrka sin identitet inom 3 månader från inlämningen av ansökan via e-tjänsten Enter Finland. Nu har tidsfristen för styrkande av identitet förlängts till och med den 1 oktober 2022. 

Detta görs för att underlätta situationen för de sökande som har lämnat in sin ansökan via e-tjänsten Enter Finland men som inte kan styrka sin identitet i tid på grund av coronaviruspandemin.  

Migrationsverket kan börja behandla din ansökan först efter du har styrkt din identitet. För att styrka din identitet måste du besöka en finsk beskickning eller ett av Migrationsverkets serviceställen där man kontrollerar din identitet. Vid behov måste du även lämna dina fingeravtryck och visa i original de handlingar som du bifogat till din ansökan. 

Förlängningen av tidsfristen gäller även sådana begäranden om komplettering där erhållandet av upplysningar kräver att man besöker en finsk beskickning. Om du har fått en begäran om komplettering där du uppmanas att kontakta en finsk beskickning till exempel på grund av en intervju eller en DNA-analys, kontakta beskickningen senast den 1 oktober 2022. 

Om du ansöker om fortsatt tillstånd behöver du alltid inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet

Om du loggar in i Enter Finland med dina finska nätbankskoder och ansöker om fortsatt tillstånd, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe. När du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd, berättar Enter Finland för dig om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd utan att besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.