Hoppa till innehåll

Internationell studerande, så här förbereder du dig för ansökan om uppehållstillstånd i år

7.4.2020 11.06
Pressmeddelande

Om du avser att flytta till Finland från utlandet för att studera kan du fortfarande ansöka om uppehållstillstånd för studerande enligt följande anvisningar. De flesta studerandena ansöker om uppehållstillstånd i maj–september.

Coronavirussituationen inverkar på handläggningstiderna i år. Din ansökan tas upp till handläggning vid Migrationsverket först när du har kunnat styrka din identitet vid en beskickning utomlands.

Följ uppdaterad information om verkningarna av coronavirussituationen på Migrationsverkets webbplats: migri.fi/coronaviruset

När du söker uppehållstillstånd första gången

 • Ta emot studieplatsen enligt läroanstaltens anvisningar när du får meddelande om studieplats vid en finländsk högskola.
 • Fyll i och betala ansökan om uppehållstillstånd för studerande i Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland. Kom i håg att bifoga nödvändiga bilagor enligt anvisningarna.
 • Ansökan ska lämnas senast två månader innan studierna börjar. Om dina studier börjar exempelvis i början av september, måste du lämna in ansökan före slutet av juni.
 • För närvarande råder det undantagsförhållanden i Finland på grund av coronavirusepidemin och resor till Finland begränsas tills vidare t.o.m. 13.4.2020. På gränsbevakningsväsendets webbplats får du uppdaterad information om begränsningar för inresor.
 • Innan du kan få ett beslut om uppehållstillstånd, måste du styrka din identitet vid Finlands beskickning utomlands. Vid beskickningen bevisar du din identitet, ger dina fingeravtryck och uppvisar originalen av handlingarna som du har bifogat ansökan. För närvarande kan du inte sköta ärenden vid en beskickning utomlands, eftersom beskickningarnas verksamhet har avbrutits tills vidare på grund av coronaviruset. Utrikesministeriet informerade i sitt meddelande 19.3.2020 om undantagssituationen. 
 • Identifieringstiden har tillfälligt förlängts vid beskickningarna på grund av undantagssituationen. Du kan läsa om identifiering i Migrationsverkets meddelande.
 • Följ utrikesministeriets och Migrationsverkets webbplatser.  Boka tid till styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.
 • Vi tar din ansökan under handläggning när du har besökt beskickningen. Vi får besked om identifieringsbesöket direkt från beskickningen. Du behöver inte meddela detta särskilt till Migrationsverket.

Följ handläggningen av din ansökan i Enter Finland

Om du redan har besökt en beskickning för att styrka din identitet och du har lämnat din ansökan om uppehållstillstånd tidigare, fortsätter handläggningen av din ansökan som normalt. Du kan följa handläggningen av din ansökan i Enter Finland.

Om du beviljas uppehållstillstånd beställer man ett uppehållstillståndskort till dig. Kortet levereras till beskickningen där du styrkte din identitet. På Finlands utrikesministeriums webbplats på adressen finlandabroad.fi får du uppdaterad information om verksamheten på beskickningarna under undantagssituationen.

Vänta alltså på beslutet utomlands. Du kan inte komma till Finland medan ansökan behandlas och få ett uppehållstillståndskort i Finland.

När du ansöker om fortsatt tillstånd

 • Slutför studierna för våren först. När vi handlägger din ansökan om fortsatt tillstånd, kontrollerar vi om dina studier har framskridit. Studerande som studerar för grundexamen vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor ska prestera ungefär 45 studiepoäng under ett läsår.
 • Fyll i ansökan om fortsatt tillstånd i tjänsten Enter Finland när du har slutfört dina studier för våren. Ansökan måste lämnas innan ditt tidigare uppehållstillstånd har gått ut.
 • Du bör använda bankkoder när du använder Enter Finland. Med hjälp av bankkoder kan du göra en stark autentisering, alltså bevisa din identitet på nätet. När du har gjort en stark autentisering och betalat handläggningsavgiften på nätet, behöver du inte nödvändigtvis identifiera dig vid ett serviceställe. När du har lämnat din ansökan meddelar tjänsten Enter Finland om du behöver besöka servicestället eller inte.
 • Under coronavirusepidemin kan man bara besöka våra serviceställen med en bokad tid. Läs anvisningen om besök vid våra serviceställen i meddelandet.
 • Om du beviljas nytt uppehållstillstånd får du uppehållstillståndskortet med posten. Om du inte befinner dig i Finland själv kan du ge fullmakt till en annan person för att hämta ditt kort. Vi skickar inte ett nytt uppehållstillståndskort till dig utomlands.

Följ aktuell information


Viimeisimmät