Meny

Minneslista för den som ansöker om sitt första uppehållstillstånd för studier

Migri 9.7.2018 15.36
Pressmeddelande

.

Ansök om uppehållstillstånd elektroniskt genast när du har fått bekräftelse om studieplats vid en finländsk läroanstalt. Du måste ha en studieplats för att kunna ansöka om uppehållstillstånd för studier.

 • Om du måste betala en studieavgift innan du kommer till Finland, betala den. Du ska bifoga till din ansökan ett kvitto på den betalda studieavgiften.
 • Innan du börjar fylla i ansökan, samla de nödvändiga bilagorna omsorgsfullt enligt anvisningarna.
 • När du har skickat in din ansökan ska du besöka Finlands beskickning i ditt hemland eller i ett land där du lagligen vistas.
 • Ta med dig ett passfoto till beskickningen. På beskickningen ska du dessutom lämna fingeravtryck och styrka din identitet.

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Registrera dig i e-tjänsten Enter Finland och fyll i blanketten för ansökan om uppehållstillstånd för studier.

 • Fyll i ditt namn, din födelsetid och din födelseort i blanketten. De ska stavas på samma sätt som i ditt pass.
 • Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga bilagor.
 • Kontakta Finlands beskickning och avtala om möte för att lämna fingeravtryck.
 • Kom ihåg att ta med dig ett passfoto och ditt pass till beskickningen.
 • Kom ihåg att uppge den dag då du har för avsikt att anlända till Finland på ansökningsblanketten.

Vid behov kan ansökan även lämnas in på papper

Fyll då i ansökningsblanketten OLE_OPI.

 • Samla alla nödvändiga bilagor.
 • Bifoga endast de bilagor som begärs.
 • Kom ihåg att uppge den dag då du har för avsikt att anlända till Finland på ansökningsblanketten.
 • Avtala med en finsk beskickning om tidpunkten för när du kan lämna in ansökan och fingeravtryck.
 • Kom ihåg att ta med dig ditt passfoto, de handlingar i original som du har bifogat till ansökan samt ditt pass.

Alla sökande ska besöka en beskickning för att lämna fingeravtryck

Alla som ansöker om uppehållstillstånd måste lämna fingeravtryck på en finsk beskickning, även när ansökan har lämnats in elektroniskt. Ansökan kan behandlas först efter att dina fingeravtryck har tagits på beskickningen. Fingeravtryck måste lämnas på en finsk beskickning, andra länders beskickningar kan inte ta dina fingeravtryck.

Din sjukförsäkring och ditt pass måste vara giltiga under hela den tid du vistas i Finland

Om dina studier tar minst ett år, måste både din försäkring och ditt pass vara giltiga i minst ett år från den dag du anländer till Finland. Om dina studier tar mindre än ett år, måste din försäkring och ditt pass vara giltiga under hela den tid du vistas i Finland.

Mer information om försäkringen

Din försörjning ska vara tryggad

För att beviljas ett uppehållstillstånd som är giltigt för ett år måste du ha 6 720 euro till ditt förfogande. Om studierna tar mindre än ett år, behöver du ha 560 euro per månad.

Du måste ha summan på ditt eget konto eller ett intyg på stipendium beviljat av en officiell instans. Till dessa räknas till exempel stipendier som beviljats av en stat, en läroanstalt eller en organisation. Sponsringslöften eller kontoutdrag givna av privatpersoner, såsom släktingar, bekanta eller arbetsgivare, accepteras inte.

Handläggning av ansökan

Om du har lämnat in en webbansökan kan du kontrollera statusen för din ansökan i e-tjänsten Enter Finland.

Vi behandlar ansökningarna i den ordning de anhängiggörs och du kan inte påskynda handläggningen genom att skicka e-post eller ringa till oss. Om du har lämnat in en pappersansökan till en beskickning, kan det ta flera veckor innan ansökan kommer fram till Migrationsverket.

Information om handläggningskön för ansökningar av studerande finns på Migrationsverkets webbplats. Vi informerar om kösituationen även på Twitter.

Du får ett uppehållstillståndskort om du beviljas uppehållstillstånd. Det tar några veckor att tillverka och skicka uppehållstillståndskortet. Migrationsverket och beskickningarna kan tyvärr inte påverka tidtabellerna för kortleveranser.

Viimeisimmät