Hoppa till innehåll

Nu får man det första uppehållstillståndet för arbete snabbare än tidigare - utvecklingsarbetet fortsätter

Utgivningsdatum 10.5.2021 10.58

Medianen för behandlingstiderna för de första uppehållstillstånden för arbete har halverats i januari-mars jämfört med behandlingstiderna år 2020. Exempelvis får hälften av specialisterna, startup-företagarna och forskarna för närvarande sitt första uppehållstillstånd inom två veckor eller snabbare.

Medianen för alla första uppehållstillstånd för arbete var 37 dagar i januari-mars i år. År 2020 var den 70 dagar. Medianen innebär att hälften av de sökande har fått ett beslut inom 37 dagar eller snabbare. Det finns många olika typer av uppehållstillstånd för arbete och behandlingstiderna varierar.

Största delen av de första ansökningarna om uppehållstillstånd för arbete är ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare. Uppehållstillstånd för arbetstagare söks av till exempel kockar, städare och arbetstagare i byggbranschen. Uppehållstillståndet för arbetstagare består av två skeden. Arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut i ärendet och bedömer om utkomsten är tillräcklig, om arbetet är tillfälligt eller fortlöpande och om det inom rimlig tid är möjligt att få sådan arbetskraft från EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet.  Sedan fattar Migrationsverket beslut i ärendet. 

År 2020 fattades ett rekordantal positiva beslut om första ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare, 4 504 stycken (2019: 3 827). Medianen för behandlingstiden för tillståndet var 107 dagar år 2020. I januari-mars i år var medianen för behandlingstiden 57 dagar.

- I januari-mars har vi fått flera nya medarbetare och även om introduktionen tar sin tid har dessa rekryteringar också redan synts i antalet beslut, berättar chefen för ansvarsområdet Anna Hyppönen.

Målet för behandlingstiden för uppehållstillstånd för arbetstagare är en månad år 2023.

- Att i större utsträckning använda automation är ett centralt sätt att förkorta behandlingstiderna. Avsikten är också att ytterligare organisera arbetet på nytt och utveckla verksamhetssätten. På så sätt får vi mer effektivitet i beslutsfattandet, berättar Hyppönen.

Specialisters tillstånd behandlas redan i måltakt

Migrationsverket eftersträvar i år en behandlingstid på två veckor för specialister, startup-företagare och deras familjemedlemmar. 

I januari-april har medianen för behandlingstiden för specialisters första uppehållstillstånd varit 15 dagar (2020: 14 dagar). Medianen för behandlingstiden för startup-företagares första uppehållstillstånd har i år varit 14 dagar, liksom år 2020. Behandlingstiden för forskares första uppehållstillstånd har försnabbats och medianen har varit 14 dagar (2020: 16 dagar).

- Situationen för behandlingstiderna för toppexperter är bra. I behandlingen av specialisternas första tillstånd används redan delautomation och utvecklingsarbetet fortsätter. I år kommer det att komma en snabbfil, det vill säga ett påskyndat tillståndsförfarande för specialister och startup-företagare, berättar Hyppönen.

Under coronan har antalet ansökningar om uppehållstillstånd för specialister minskat betydligt. I fjol ansökte 853 specialister om sitt första uppehållstillstånd (2019: 1 791). I januari-mars 2021 har 279 specialister lämnat in en ansökan om sitt första uppehållstillstånd. 

Specialister är till exempel experter inom IT-branschen och arbetstagare med högskoleexamen som kommer till Finland för en uppgift som kräver särskild yrkeskunskap.

Resultaten av utvecklingsarbetet utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt

Arbete, familj och studier är de vanligaste orsakerna till att man flyttar till Finland. Även om behandlingstiderna för uppehållstillstånd för arbete har förkortats, är en del av tillståndsbehandlingen fortfarande överbelastad. 

- De största utvecklingsåtgärderna gäller nu behandlingen av arbetsarbetstagarnas och studerandenas ansökningar. Vi kommer dock att utnyttja utvecklingsarbetets resultat även i tillämpliga delar i behandlingen av andra ansökningar, berättar Hyppönen.        

Bekanta dig med Migrationsverkets beslutsstatistik statistik.migri.fi.   

Ytterligare information för medier

Anna Hyppönen, chef för ansvarsområdet, tillstånds- och medborgarskapsenheten, uppehållstillstånds för arbete och studier, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi
 

Pressmeddelande