Hoppa till innehåll

Förlängd tid t.o.m. 31.10.2020 för identifiering vid beskickningar och serviceställen

17.6.2020 9.57
Pressmeddelande

Migrationsverket har tillfälligt förlängt tidsfristen då du måste besöka Migrationsverkets serviceställe eller Finlands beskickning för att styrka din identitet.

I allmänhet måste sökande av uppehållstillstånd besöka en beskickning eller ett serviceställe i Finland inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i webbtjänsten Enter Finland. Nu har identifieringstiden förlängts t.o.m. 31.10.2020. Vi preciserar tidsperioden vid behov.

Avsikten är att underlätta situationen för sökande av uppehållstillstånd, vars ansökan är anhängig i webbtjänsten Enter Finland, men vars identifiering försenas på grund av coronaviruspandemin.

Identifiering är obligatorisk innan din ansökan om uppehållstillstånd kan tas upp till handläggning i Migrationsverket. Identifiering betyder att du måste besöka en beskickning eller ett serviceställe före beslut om uppehållstillstånd, där man tar fingeravtryck samt kontrollerar identiteten och de handlingar som krävs.

Beskickningarna för utrikesministeriet i Finland har den 19.3.2020 avbrutit mottagningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av coronaviruspandemin. Du kan fortfarande göra din ansökan anhängig och betala handläggningsavgiften i Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland. Din ansökan tas upp till handläggning när du har kunnat styrka din identitet. Följ den aktuella situationen för beskickningarna på utrikesministeriets webbplats UM.fi och finlandabroad.fi. Boka utan dröjsmål tid till styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

När du ansöker om fortsatt tillstånd:

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd endast om du är i Finland. Man kan inte ansöka om fortsatt tillstånd utanför Finland.

Använd säker identifiering i webbtjänsten Enter Finland. När du använder säker identifiering 

  • kan du möjligen undvika besök vid ett serviceställe.
  • Enter Finland meddelar dig om du måste boka tid för identifieringsbesök vid ett serviceställe eller inte. 

Läs mer om säker identifiering på webbplatsen migri.fi/sv/identifiering. Vi rekommenderar att du använder säker identifiering.

Ytterligare information

Följ uppdaterad information om inverkan av coronavirus för kunder: migri.fi/sv/coronaviruset 

Viimeisimmät