Hoppa till innehåll

Alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd förlängs 9–16.2.2024

Utgivningsdatum 19.1.2024 14.11
Pressmeddelande

Migrationsverket förlänger giltighetstiden för alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd till 4.3.2025.

Vi skickar dig ett brev när vi har förlängt ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Om vi har ditt telefonnummer, får du också ett textmeddelande på finska och engelska med information om förlängningen av ditt tillstånd och en länk till vår webbsida migri.fi/uk/karta-posvidki-na-prozivanna. Du kan inte svara på meddelandet.

När vi har förlängt ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, lönar det sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort

Du kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort från och med 17.2.2024, men det är inte bråttom med att ansöka om ett nytt kort. Du kan ansöka om ett nytt kort när som helst under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Den nya giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd antecknas på det nya kortet. Ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfri.

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland

Snabbast får du ett nytt uppehållstillståndskort när du ansöker om kortet i e-tjänsten Enter Finland

Betydande fördelar med ett nytt uppehållstillståndskort när du vistas och uträttar ärenden i Finland

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort av följande skäl: 

  • Det är lättare för dig att bevisa att ditt uppehållstillstånd är giltigt, att du lagligen vistas i Finland och att din rätt att arbeta är giltig. 
  • Det är lättare för dig att resa i Europa.
  • Till exempel finländska myndigheter, banker, arbetsgivare, producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster samt skolor och daghem kan verifiera på ett tillförlitligt sätt att du har ett giltigt uppehållstillstånd.

Du vistas lagligen i Finland även om du inte ansöker om ett nytt kort

Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga även om den sista giltighetsdagen på kortet är 4.3.2023 eller 4.3.2024. Din rätt att arbeta på grund av tillfälligt skydd gäller också fram till 4.3.2025. 

Med hjälp av ett nytt uppehållstillståndskort kan du dock alltid på ett säkert sätt bevisa att ditt uppehållstillstånd och din rätt att arbeta gäller och att du har rätt att vistas i Finland. 

 

Uppdaterat 22.1.2024:

  • En översättning till ukrainska tillagts till språkversionerna.