Hoppa till innehåll

Du som har flytt från Ukraina: Migrationsverket måste alltid ha din adress

Utgivningsdatum 29.4.2022 11.01
Pressmeddelande

Migrationsverket måste alltid veta din adress, bland annat för att kunna skicka dig beslutet på din ansökan om tillfälligt skydd.

När du flyttar, informera din förläggning om din nya adress. Då får också Migrationsverket din adress.

Adressuppgiften är särskilt viktig med barn utan vårdnadshavare

Ett barn som vistas i landet utan vårdnadshavare bor oftast i ett grupphem. Ibland kan barn bo till exempel hos sina släktingar i privat inkvartering.

Om du bor i privat inkvartering med ett barn och ni ska flytta, informera barnets grupphem eller förläggning om er nya adress.

  • Meddela följande uppgifter om barnet: förnamn, efternamn, födelsetid, kundnummer hos Migrationsverket, barnets nya adress. Uppge även dina egna kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.
  • Du kan meddela grupphemmet eller förläggningen per telefon eller på plats. Det går också att informera om adressändringen per post. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på adressen migri.fi/forlaggningar.

En aktuell adress är särskilt viktig för barn utan vårdnadshavare så att behövliga tjänster kan ordnas för barnet.

Vuxna och familjer: informera omedelbart om adressändringar

Om du bor i privat inkvartering och flyttar inom Finland, anmäl din nya adress till din förläggning. Det är viktigt att du informerar din förläggning om adressändringen. Då behåller du din rätt till mottagningstjänster.

  • Meddela följande uppgifter: förnamn, efternamn, födelsetid, kundnummer hos Migrationsverket och din nya adress. Uppge även dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).
  • Du kan meddela förläggningen per telefon eller på plats. Det går också att informera om adressändringen per post. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på adressen migri.fi/forlaggningar.

Om du flyttar från en förläggning till en annan, får Migrationsverket veta om det automatiskt. Då behöver du inte göra någon separat anmälan om adressändring till Migrationsverket.

Om du inte vet vilken förläggning som är din förläggning, anmäl din adressändring till Migrationsverket. Använd tjänsten securemail.migri.fi för att skicka ett krypterat e-postmeddelande till migri@migri.fi.

På ukrainska: Ви втекли з України? Адреса завжди повинна бути відомою у Міграційній службі Фінляндії