Hoppa till innehåll

Ett rekordstort antal internationella studerande har flyttat till Finland i år

Utgivningsdatum 11.11.2022 10.22
Pressmeddelande

Antalet internationella studerande som flyttar till Finland har i år ökat betydligt jämfört med tidigare år. Fram till slutet av oktober 2022 beviljades 7 060 sökande från länder utanför EU ett första uppehållstillstånd på basis av studier.

Vid motsvarande tidpunkt år 2021 hade 4 595 uppehållstillstånd beviljats. Ökningen har varit ungefär 54 procent. 

– Antalet nya internationella studerande har ökat betydligt, till och med jämfört med tiden före coronan. Antalet beviljade tillstånd i år har redan överskridit antalet under det tidigare rekordåret 2016. Det året beviljades 6 348 första uppehållstillstånd för studerande under hela året, berättar biträdande chef Elina Immonen.

De flesta av de studerande kommer för att studera vid högskolor och ansöker om uppehållstillstånd under sommarmånaderna efter att de fått studieplats. Största delen, omkring 95 procent, av de beslut som fattas för studerande är positiva.  

Studerande har också lämnat in ett rekordstort antal ansökningar, 8 336 stycken. Vid samma tid år 2021 var antalet 5 149. Ökningen av antalet ansökningar har varit 62 procent. 

Lagändring har påverkat antalet sökande positivt 

En reform av lagstiftningen i april gjorde det lättare för internationella studerande att flytta till Finland. Studerande från utlandet kan få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Tidigare kunde en studerande få uppehållstillstånd för högst två år i taget. Den nya lagen ger också bättre möjligheter att söka arbete efter studierna. 

– Internationella studerande är ett svar på bristen på kunnig arbetskraft i Finland, berättar Immonen.

En tydlig förändring jämfört med tidigare är också att fler hela familjer kommer till Finland med den studerande. 

Effektivare beslutsfattande 

I år har studerande fått sitt första beslut om uppehållstillstånd på i genomsnitt 20 dagar. Förra året kom besluten på 18 dagar, så antalet ansökningar har inte påverkat handläggningstiden i någon betydande grad. 

– Vi utvecklar hela tiden våra tjänster utifrån kundernas behov för att göra dem ännu bättre och effektivare. Digitala lösningar och automatisering är viktiga verktyg både för förbättring av kundupplevelsen och i effektiviseringen av ämbetsverkets verksamhet, berättar Immonen.

Migrationsverket har i år fattat ett rekordstort antal beslut om uppehållstillstånd på grund av studier. 7 741 beslut har fattats, vilket är ungefär 55 procent fler än vid samma tid förra året. 

Flest studerande kommer till Finland från Ryssland (941) och Kina (610). Toppländerna har förblivit desamma under de senaste åren. Efter dem kommer flest studerande från Bangladesh, Indien och Vietnam.  

För att en studerande ska få uppehållstillstånd krävs förutom en studieplats att den studerande har tillräcklig finansiering för att leva i Finland och en försäkring som vid behov täcker vårdkostnaderna i Finland i händelse av sjukdom.  

Ytterligare information för medier 

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU

Pressmeddelande