Hoppa till innehåll

Kö till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Utgivningsdatum 20.10.2022 14.45
Pressmeddelande

Det är kö till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband. För närvarande väntar cirka 10 500 ansökningar på beslut. Vi beklagar den höga belastningen.

De flesta ansökningar behandlas inom mindre än tre månader

Merparten av ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av familjeband berörs inte av köerna. I över 60 procent av ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av familjeband som gjordes 2022 har ett beslut fattats inom tre månader efter att ansökan lämnats in. 

De flesta sökande har fått ett positivt beslut. År 2021 fattades sammanlagt 11 281 beslut om det första uppehållstillståndet på grund av familjeband och 12 599 om fortsatt tillstånd. Cirka 87 procent av besluten om det första tillståndet var positiva och cirka 96 procent för de fortsatta tillstånden.  

Om du ännu inte har fått ett beslut om din ansökan behöver du inte oroa dig. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsutredningar för din ansökan.

Vid behandlingen av ansökningar beaktar vi alltid barnets bästa och skyddet för familjelivet. Den genomsnittliga behandlingstiden för minderårigas ansökningar är kortare.

Tänk på det här när du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband:

 1.  Var noggrann när du fyller i ansökan.
  • Ansökan behandlas snabbast om du har fyllt i den omsorgsfullt och bifogat alla obligatoriska utredningar. 
  • Köerna är längst för ansökningar där vi måste be om tilläggsutredningar för att kunna behandla dem. Kontrollera att du har lämnat in alla begärda bilagor. Kontrollera att du också har lämnat in legaliserade dokument om familjebanden och en utredning om din försörjning enligt instruktionerna. 
 2. Legalisera dokumenten innan du lämnar in ansökan.
  • Du ska ha legaliserade dokument om familjeförhållanden, såsom äktenskapsbevis eller ditt barns födelseattest. Ta med originaldokumenten när du identifierar dig vid en beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.
 3. Meddela Migrationsverket om det sker förändringar i dina familjeförhållanden.
  • Förändringar i familjeförhållandena är till exempel skilsmässa, ingående av äktenskap, barnets födelse och förändringar i vårdnaden om barnet. Anvisningar för anmälan finns på sidan Ändrade familjeförhållanden
 4. Kom ihåg att förnya ditt pass om det håller på att gå ut.
  • Passet ska vara giltigt för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Om ditt pass håller på att gå ut ska du förnya det i tid.
  • Att ditt pass går ut är inte en grund för påskyndande av ansökan om uppehållstillstånd.

Vad beror köerna på?

Under de senaste åren har det kommit in många fler ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband än under tidigare år.

År 2020 fick Migrationsverket sammanlagt in färre än 8 400 ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband. År 2021 var motsvarande antal 13 700 ansökningar. År 2022 fram till slutet av september har det redan lämnats in mer än 12 700 första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband och mer än 8 600 ansökningar om fortsatt tillstånd.

Vi gör allt vi kan för att förbättra kösituationen. Vi har anställt fler personer och utvecklar behandlingen av ansökningarna.

Kundmeddelande