Hoppa till innehåll

Ska du resa utanför Finland i sommar?

Utgivningsdatum 23.4.2024 16.34
Pressmeddelande

Så här års brukar vi få många frågor om utlandsresor.

Du kan alltid resa ut ur Finland när du vill, men om du ska komma tillbaka och fortsätta din vistelse i Finland, finns det några saker att ta i beaktande innan du åker:

Om du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland

Du får resa utomlands, utanför Finland, om ditt nuvarande uppehållstillstånd fortfarande är giltigt när du återvänder till Finland.

 • Med ett uppehållstillstånd beviljat av Finland får du vistas visumfritt inom Schengenområdet i högst 90 dagar under en period på 180 dagar. De 90 visumfria dagarna räknas inte per land utan begränsningen gäller vistelsen i hela Schengenområdet.
 • Du måste ha ditt pass och ditt uppehållstillståndskort med på resan.

Om du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd

Om du ännu inte har ansökt om ett nytt uppehållstillståndskort som är giltigt till och med 4.3.2025, lönar det sig att ansöka om ett nytt kort innan du reser. Ett nytt kort underlättar resande.

Om du är klient vid en förläggning, informera din förläggning om dina resor. Underrätta din förläggning om resan. Meddela förläggningen i förväg datumet då resan inleds, hur länge du tänker stanna utomlands och datumet för återvändande till Finland (om känt). Resan kan påverka dina mottagningstjänster. Läs närmare anvisningar om att resa utomlands och mottagningstjänster under resan.

Om du har ett uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd

Att resa till ditt hemland (till det land där du är medborgare) kan leda till att din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande kan upphöra eller återkallas.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd under din vistelse i Finland

 • Du får resa utomlands, utanför Finland, om ditt nuvarande uppehållstillstånd fortfarande är giltigt när du återvänder till Finland.
 • Om ditt uppehållstillstånd har gått ut eller ska gå ut under resan, rekommenderar vi att du inte lämnar Finland. Det kan vara svårt att resa in i Finland om ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt.
 • Om du har ansökt om uppehållstillstånd med en pappersansökan och vi behöver tilläggsuppgifter för din ansökan, skickar vi ett brev hem till dig. Du måste kunna svara på brevet inom utsatt tid.
 • Om du får ett positivt beslut, skickar vi uppehållstillståndskortet till dig till ett utlämningsställe i Finland. Uppehållstillståndskortet måste avhämtas inom 2 veckor.

Om du har sökt finskt medborgarskap

Du får resa utanför Finland medan din medborgarskapsansökan behandlas, men ta följande i beaktande:

 • Frånvaroperioder kan påverka din boendetid. Ett villkor för att du ska få finskt medborgarskap är att du bor i Finland och har bott i Finland tillräckligt länge. Läs mer på sidan Boendetid.
 • Om du ska åka på en utlandsresa efter att du har ansökt om medborgarskap, meddela Migrationsverket i förväg om alla resor. Du kan meddela verket via e-tjänsten Enter Finland eller per e-post (migri@migri.fi).
 • Då kan vi också ta din resa i beaktande om vi behöver tilläggsuppgifter för din ansökan inom en viss tid.
 • Om du vistas utanför Finland, kan ett beslut om medborgarskap inte fattas.

Om du har sökt asyl i Finland


Stanna i Finland under den tid din ansökan behandlas. Din ansökan förfaller, det vill säga den behandlas inte längre, i följande fall:

 • om myndigheterna får veta att du har lämnat Finland, eller
 • om vi inte når dig på 2 månader.

Om du har ett främlingspass eller ett resedokument för flykting beviljat av Finland

Kontrollera med myndigheterna i landet som du ska besöka om inresa med ett finländskt främlingspass eller resedokument för flykting är tillåten och om du behöver visum.

Ansökningar kan inte behandlas snabbare på grund av semesterresor

Tyvärr kan behandlingen av din ansökan inte påskyndas på grund av en semesterresa. För att kunna påskynda behandlingen måste det finnas mycket vägande skäl till det. Läs mer på sidan Begäran om påskyndad behandling.

Gränsbevakningsväsendet avgör om en utländsk medborgare tillåts resa in i Finland

Bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets anvisningar till resenärer (raja.fi)Länk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik.

Läs mer