Hoppa till innehåll

Uppdateringar i förväntade behandlingstider för ansökningar

Utgivningsdatum 19.4.2023 10.04

Vi har uppdaterat de förväntade behandlingstiderna för ansökningar den 11–12 april 2023.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats i chattroboten Kamu, i behandlingstidstestet och på de ansökningsspecifika sidorna på webbplatsen Migri.fi.

De förväntade behandlingstiderna baserar sig på genomsnittliga behandlingstider. Behandlingstiden för en enskild ansökan varierar beroende på hur mycket utredning ansökan kräver. Läs mer på sidan Vilka faktorer påverkar den förväntade behandlingstiden för din ansökan?

De förväntade behandlingstiderna påverkas bland annat av antalet inkommande ansökningar och av oväntad variation i antalet ansökningar inom enskilda ansökningskategorier. Vi håller på att utveckla handläggningen av ansökningar med hjälp av automation.

De förväntade behandlingstiderna har uppdaterats för följande ansökningar

 • Ansökan om första uppehållstillstånd för företagare
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 3–5 månader. 
 • Ansökan om fortsatt tillstånd för företagare
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 2–3 månader. 
 • Ansökan om första uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 2–4 månader. 
 • Ansökan om fortsatt tillstånd för arbetstagare (TTOL)
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 2 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 2–4 månader. 
 • Ansökan om uppehållstillstånd för den som har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 1–2 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 1–4 månader. 
 • Ansökan om första uppehållstillstånd för familjemedlem
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 6 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 9 månader
 • Ansökan om fortsatt tillstånd för familjemedlem
  • Den nya förväntade behandlingstiden är 6 månader. Tidigare var den förväntade behandlingstiden 4–7 månader.

Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och automatiska meddelanden

När du ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap, kan du följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika skeden av behandlingen.

Telefontjänsten kan inte ge dig en mer exakt uppskattning av behandlingstiden.