Hoppa till innehåll

Du kan undantagsvis beviljas främlingspass om du söker uppehållstillstånd i Finland och inte kan skaffa hemlandspass på grund av coronavirusbegränsningarna

Utgivningsdatum 1.6.2020 10.13
Pressmeddelande

Du kan i vissa fall beviljas främlingspass om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland och om du på grund av de begräsningar som beror på coronaviruspandemin inte kan få pass av myndigheterna i ditt hemland. Detta undantag är tillfälligt och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Du kan få främlingspass i samband med ditt uppehållstillstånd om

 • du uppfyller de övriga villkoren för det uppehållstillstånd som du söker och du inte är misstänkt eller har dömts för brott
 • din identitet är fastställd
 • du inte kan få ett nytt hemlandspass i Finland.

Denna tillfälliga praxis ska säkerställa att du inte får avslag på din uppehållstillståndsansökan enbart därför att du inte kan få ett hemlandspass på grund av coronavirusbegränsningarna. Du kanske inte kan resa till ditt hemland för att lämna in passansökan, eller ditt hemlands beskickning i Finland är stängd. Om du inte har kunnat skaffa dig ett hemlandspass i Finland före coronaviruspandemins utbrott, kan du ansöka om främlingspass i samband med din uppehållstillståndsansökan i och med denna undantagspraxis. Praxisen gäller beslut om främlingspass som fattas i samband med beslut om första uppehållstillstånd och fortsatta tillstånd. Praxisen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Vi beviljar främlingspass för högst ett år för att du ska kunna skaffa dig ett hemlandspass. Uppehållstillståndet som beviljas samtidigt gäller också i ett års tid. 

Du ska lägga fram en tillförlitlig utredning om din identitet

Om du inte har visat upp ett pass från ditt hemland, ska du visa upp en identitetshandling som myndigheterna i ditt hemland har utfärdat och som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • ditt fullständiga namn
 • din födelsetid
 • din födelseort
 • ditt foto
 • ditt medborgarskap.

Eftersom dokument är olika i olika länder, bedömer vi från fall till fall om vi kan försäkra oss om din identitet på basis av det intyg som du visat upp. För att försäkra oss om till exempel irakiska kunders identitet, krävs i regel medborgarskapsintyg och identitetskort. Vi undersöker äktheten av intygen. 

Gör så här om du ansöker om främlingspass:

 • Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen i vår tidsbokningstjänst.
 • Ta med dig till servicestället
  • ett passfoto
  • en skriftlig utredning om varför du ansöker om främlingspass och varför coronaviruspandemin hindrar dig från att söka hemlandspass
  • utredning om din identitet
  • pengar (kort eller kontant) för att betala behandlingsavgiften.

Om du inte kan boka en tid, kan du också skicka din ansökan och utredningarna till Migrationsverket per e-post och betala behandlingsavgiften till Migrationsverkets konto. Anvisningar om hur du skickar in ansökan per e-post hittar du på vår webbplats.

Den tillfälliga praxisen påverkar inte dig om

 • du enbart söker främlingspass
 • du redan tidigare har fått främlingspass för att skaffa dig ett hemlandspass. Du beviljas inte ett nytt främlingspass automatiskt. Du ska först lägga fram en utredning om varför du inte har kunnat skaffa dig ett hemlandspass under giltighetstiden för ditt främlingspass.

Om din tidigare ansökan om uppehållstillstånd har avslagits enbart på grund av avsaknad av hemlandspass och du har ett besvärsärende som anknyter till det hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen

 • ska du vänta tills domstolen har avgjort ditt besvärsärende. Detta hindrar dig inte från att ansöka om uppehållstillstånd på nytt och att samtidigt söka främlingspass. Dessa kan beviljas om du uppfyller de villkor som beskrivs ovan. 

Mer information

På sidan migri.fi/sv/coronaviruset hittar du aktuell information om hur coronavirusutbrottet påverkar vår verksamhet samt svar på ofta förekommande frågor.