Försörjningsförutsättning vid familjeåterförening

Försörjningsförutsättning vid familjeåterförening för den som fått flyktingstatus