Meny

Migrationsverket följer kontinuerligt säkerhetsläget i Afghanistan

22.8.2018 10.20 | Publicerad på svenska 22.8.2018 kl. 15.40
Pressmeddelande

Migrationsverket följer noggrant med i säkerhetsläget i Afghanistan.

Särskilt i Ghazni har säkerhetsläget försämrats efter att Taliban inledde ett anfall i provinsen i april. Ghazni är en provins med cirka 1,3 miljoner invånare och 19 distrikt. Migrationsverket följer läget på distriktsnivå, eftersom situationen varierar även inom provinserna. I delar av Ghazni ligger våldet för tillfället på en hög nivå. De statliga säkerhetsstyrkorna kontrollerar en del av distrikten.

Enligt Migrationsverkets uppskattning har situationen försvårats även i provinsen Faryab under våren och sommaren.

När Migrationsverket fattar beslut för asylsökande som kommer från dessa områden tar verket i beaktande det varierande säkerhetsläget i landet. Aktuell landinformation används alltid när asylbeslut fattas, och verket bedömer situationen i Afghanistan kontinuerligt.

Ingen återsänds till områden där våldet är extremt

Migrationsverket betonar redan som utgångspunkt för sina anvisningar om Afghanistan att säkerhetsläget i landet kan ändras snabbt. Därför görs bedömningen alltid på basis av det hurdan situationen i området är vid den tidpunkt då asylansökan avgörs.

I praktiken klassificeras nivån av våld i konfliktområden på en skala från låg till extremt hög. Vid bedömningen tas i beaktande bland annat antalet civiloffer, stridernas intensitet och natur, antalet personer som har varit tvungna att fly internt och konfliktens geografiska räckvidd.

När nivån av våld i ett visst område bedöms vara extremt hög, anses alla som befinner sig i området vara utsatta för fara. I sådana fall kan en person beviljas alternativt skydd i Finland på grund av sin hemort. I Afghanistan finns flera områden dit ingen förutsätts återvända (pressmeddelande 3.8.).

En asylsökande beviljas internationellt skydd alltid om han eller hon hotas av personlig förföljelse eller allvarlig skada överallt i sitt hemland.

Ju mildare naturen av konflikten i hemområdet är, desto mera betonas de individuella grunderna för att få internationellt skydd. Till exempel i Ghazni ligger våldet på en hög nivå, och då ges situationen i hemområdet stor vikt i beslutsfattandet.

Även domstolarnas riktlinjer styr Migrationsverket

När det gäller Kabul, följer Migrationsverket högsta förvaltningsdomstolens riktlinje. HFD konstaterade i juni 2018 i sitt årsboksbeslut att säkerhetsläget i Kabul inte är sådan att alla som återvänder till staden skulle riskera att utsättas för väpnat våld. Migrationsverket följer även situationen i Kabul hela tiden.

Migrationsverket tillämpar utlänningslagen enligt högsta förvaltningsdomstolens riktlinjer och annan förpliktande domstolspraxis.

Om sökandens situation eller situationen i sökandens hemland ändras i besvärsskedet, bedömer förvaltningsdomstolen ärendet med beaktande av den ändrade situationen. I Finland är det polisen som ansvarar för återsändandet.

Ytterligare information till medier

Juho Repo, chef för resultatområde vid asylenheten, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät