main-mobile-navigation-header

Alla handlingar som utfärdats av en myndighet i ett EU-land behöver inte längre legaliseras och översättas

25.2.2019 16.23
Pressmeddelande

I anslutning till en ansökan om uppehållstillstånd eller uppehållskort eller i samband med ett ärende som gäller medborgarskap eller EU-registrering är det ofta nödvändigt att lämna in handlingar som utfärdats av en annan myndighet. Efter den 16 februari 2019 behöver vissa handlingar som myndigheter i EU-länder utfärdat inte längre legaliseras.

Från och med den 16 februari 2019 använder EU-länderna ett gemensamt flerspråkigt standardformulär som kan användas för att meddela vilka uppgifter den utfärdade handlingen innehåller. Om du har fått standardformuläret behöver du inte heller låta översätta den handling som du fått.

Denna förändring sker till följd av en gemensam förordning för EU-länderna.

Du behöver inte legalisera handlingar som du fått av en EU-stat som gäller följande ärenden:

 • födelse
 • att en person är i livet
 • dödsfall
 • namn
 • äktenskap, behörighet att ingå äktenskap och civilstånd
 • skilsmässa, hemskillnad, annullering av äktenskap
 • registrerat partnerskap, behörighet att registrera partnerskap, status som varande i ett registrerat partnerskap
 • upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad, annullering av registrerat partnerskap
 • föräldraskap
 • adoption
 • hemvist och/eller bostadsort
 • medborgarskap
 • avsaknad av noteringar i straffregister

Om en handling som gäller ett ärende som nämns ovan har utfärdats av en annan myndighet än av en myndighet i ett EU-land eller i ett nordiskt land ska handlingen fortsättningsvis legaliseras. Dessutom ska handlingar som utfärdats av ett EU-land och som gäller andra ärenden än de ärenden som räknas upp ovan fortsättningsvis legaliseras.

Du kan be om att få ett flerspråkigt standardformulär av den myndighet som utfärdat handlingen

Om du har fått standardformuläret, foga det till din ansökan.

Om du inte har standardformuläret ska du låta en auktoriserad översättare översätta handlingen till finska, svenska eller engelska.

En asylsökande behöver inte låta översätta eller legalisera handlingar och bevis som han lägger fram som stöd för sin ansökan.

Mer information om legalisering och översättning: https://migri.fi/sv/tolkning-oversattning-och-legalisering

Viimeisimmät