Hoppa till innehåll

Kränkning av informationssäkerheten på förläggningen i Heikinharju i Uleåborg

Utgivningsdatum 20.10.2022 13.30
Pressmeddelande

Personuppgifter om asylsökande som bott på Uleåborgs förläggnings enhet i Heikinharju åren 2017–2021 har utsatts för en kränkning av informationssäkerheten, där vissa andra finska myndigheter kunde ha sett personuppgifter om kunder i två tidsbokningskalendrar.

Uppgifterna i kalenderanteckningarna har varit begränsade

Två tidsbokningskalendrars synlighet var för omfattande från början av 2017 till slutet av 2021. Andra myndigheter har kunnat se uppgifter som gällt bland annat hälsorelaterade tidsbokningar, till exempel personers namn och tidpunkten för deras coronavaccinationer. De andra myndigheterna har dock inte kunnat se närmare uppgifter om exempelvis innehållet i den vård som kunderna fått. 

Tidsbokningskalendrarnas synlighet åtgärdades utan dröjsmål när kränkningen av informationssäkerheten uppdagades. 

Kränkningen av informationssäkerheten kräver inga åtgärder av dig

Kränkningen av informationssäkerheten bedöms ha berört 105 kunder, som kan identifieras direkt genom tidsbokningsanteckningar. Uppgifterna i anteckningarna har varit begränsade, och av dem har inte framgått någonting annat än temat och tidpunkten för den bokade tiden.

Migrationsverket har anmält kränkningen av informationssäkerheten för personuppgifter till dataombudsmannens byrå. Dataombudsmannen övervakar att personuppgifter behandlas i enlighet med finsk lag och att människors rätt till dataskydd förverkligas.

Vi beklagar det inträffade. 

Vad avses med en kränkning av informationssäkerheten för personuppgifter?

En kränkning av informationssäkerheten för personuppgifter innebär exempelvis att dina personuppgifter kan ses av en myndighet som inte har rätt att se dina personliga uppgifter. 

Ytterligare information:

Vid behov kan du be Migrationsverkets kontaktperson om mer information (e-post rekommenderas):

  • Uleåborgs förläggning, oulun.vastaanottokeskus@migri.fi tfn +358 295 463 128 
  • Migrationsverkets dataskyddsombud tietosuojavastaava@migri.fi tfn +358 295 433 431 (växel)