main-mobile-navigation-header

8 sökande till tjänsten som direktör för asylenhet vid Migrationsverket

25.3.2019 13.07
Pressmeddelande

Ansökningstiden till tjänsten som direktör för asylenhet vid Migrationsverket gick ut onsdagen den 20.3.2019. Vid ansökningstidens slut hade sammanlagt 8 sökande lämnat in sin ansökan.

Tjänsten blev ledig när enhetens direktör Esko Repo går i pension efter många år i tjänsten.

Tjänsten söktes av:

  • Anu Tirkkonen, FM
  • Annika Ropponen Bachelor of Law
  • Juha Kurenmaa, Generalstabsofficer
  • Marko Saareks, Generalstabsofficer
  • Mika Toivonen, Officerare grundexamen
  • Eija Niitynperä SVM
  • Antti Lehtinen JM

Dessutom söktes tjänsten av en person (SVM) som inte ville få sitt namn publicerat.

Den nya direktören börjar sitt arbete i slutet av sommaren

Direktören för asylenheten ansvarar för enhetens verksamhet där huvuduppgiften är handläggning av ansökningar som gäller internationellt skydd från samtal till beslut. Asylenheten har verksamhetsställen i Helsingfors, Villmanstrand, Reso, Uleåborg och Kuhmo. Ungefär 300 personer arbetar vid enheten.

Direktören för asylenheten planeras börja sitt arbete 1.8.2019.

Pressmeddelande

Viimeisimmät