Hoppa till innehåll

Migrationsverket är berett att ta emot ytterligare evakueringar från Afghanistan enligt statsrådets beslut

Utgivningsdatum 25.8.2021 18.16 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 18.09

Pressmeddelandet publicerades på finska den 25 augusti klockan 18. Statsrådet kompletterade den 24 augusti 2021 sina beslut om Afghanistan. Utöver de 170 personer som beslutats om tidigare ska Finland ta emot ytterligare 128 personer som är tidigare anställda på ambassaden i Kabul och anställda inom säkerhetsbranschen, inklusive deras familjer.

Migrationsverket sköter mottagandet av de evakuerade i Finland. De som anlänt från Afghanistan inkvarteras först på förläggningar på olika håll i landet tills de beviljats uppehållstillstånd.

- I förläggningar finns personal som tar emot dessa personer och hjälper dem att bosätta sig i Finland. De får lämplig inkvartering, så att till exempel familjer får bo tillsammans. Utöver inkvartering ordnar förläggningarna andra nödvändiga tjänster, såsom hälso- och socialvårdstjänster, berättar Migrationsverkets överdirektör Jari Kähkönen.

Migrationsverket har kapacitet att inkvartera de evakuerade afghanerna. För tillfället finns det inget behov av att öka antalet inkvarteringsplatser på grund av situationen i Afghanistan.

- Vi följer läget intensivt och förbereder oss för att reagera på eventuella förändringar i situationen och behov av större kapacitet.

Närmare uppgifter om mottagningsorter ges inte ut offentligt. Migrationsverket vill på det sättet säkerställa integritetsskyddet för de människor som kommer från svåra förhållanden och garantera att de får anpassa sig i lugn och ro i Finland.

Uppehållstillstånd på humanitära grunder beviljas för fyra år

Enligt statsrådets beslut ansvarar Migrationsverket för behandlingen av uppehållstillstånden av de afghaner som nu anlänt till Finland.

Dessa personer beviljas uppehållstillstånd genom statsrådets beslut på särskilda humanitära grunder, vilket betyder att de inte behandlas som asylsökande. Till en början gäller uppehållstillståndet fyra år. Migrationsverket har beredskap att behandla uppehållstillstånden i brådskande ordning.

När Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd kan människorna flytta från förläggningarna till kommunerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna avtalar med kommunerna om var människorna ska bo.

Uppehållstillståndet som beviljas medför rätten att arbeta, vilket betyder att människorna kan arbeta eller till exempel studera i Finland.

När en person har vistats i Finland i fyra år utan avbrott med uppehållstillstånd som beviljats på särskilda humanitära grunder, kan han eller hon ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Personer som evakuerades från Afghanistan har lämnat in cirka 50 asylansökningar

Afghaner har lämnat in 69 asylansökningar i augusti. Av dessa ansökningar har cirka 50 lämnats in av de människor som anlände till Finland med evakueringsflyget från Afghanistan. Majoriteten av dessa är familjemedlemmar till personer som fått konsulär hjälp.

För närvarande är antalet asylsökande som kommer till Finland fortfarande lågt.
I januari–augusti 2021 lämnades det in sammanlagt 617 första asylansökningar. Av dessa ansökningar har 132 lämnats in av afghaner. Under året 2021 har det lämnats in sammanlagt 864 förnyade ansökningar. Situationen i Afghanistan syns inte i antalet förnyade ansökningar.

Inga avslagsbeslut i afghanska ärenden

Migrationsverket utfärdar för tillfället inga negativa beslut på ansökningar av afghaner som vistas i Finland.

Den 9 juli 2021 ha Migrationsverket avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära återsändning av personer till Afghanistan. Avbrottet gäller tills vidare, eftersom Migrationsverket uppdaterar sina riktlinjer för Afghanistan på grund av det förändrade säkerhetsläget. Positiva beslut fattas om villkoren för individuella orsaker uppfylls.

Migrationsverket samarbetar med andra EU-medlemsstater och med Europeiska unionens stödkontor för asylfrågor EASO. Det är viktigt att följa med hur de och FN:s flyktingorgan UNHCR reagerar till situationen i Afghanistan.

Just nu behandlar Migrationsverket mer än 300 ansökningar av afghanska asylsökande.

Tidigare meddelanden:

Ytterligare information till medier