main-mobile-navigation-header

Verksamheten vid förläggningen i Siikajärvi läggs ner

9.1.2018 14.00 | Publicerad på svenska 11.1.2018 kl. 10.16
Pressmeddelande

Migrationsverket har sagt upp avtalet om förläggningen i Esbo och verksamheten vid förläggningen kommer att läggas ner senast i slutet av juni 2018. Förläggningen drivs av Luona Oy. Förläggningen i Siikajärvi har 330 inkvarteringsplatser.

Antalet personer som registrerats som asylsökande i Finland minskar för tillfället med flera hundra per månad. Minskningen beror på att sökandena antingen får uppehållstillstånd och flyttar från förläggningen till en kommun, lämnar landet eller inte längre omfattas av mottagningstjänsterna av andra skäl. Migrationsverket uppskattar att behovet av inkvarteringsplatser på förläggningarna kommer att minska märkbart innan sommaren.

Det är kostsamt att underhålla inkvarteringskapaciteten och därför försöker vi hela tiden se till att antalet platser motsvarar behovet så väl som möjligt. Migrationsverket har som mål att upprätthålla en beläggningsgrad på i genomsnitt 90 procent på förläggningarna.

Antalet asylsökande som omfattas av mottagandet är för tillfället ungefär 13 300 personer. Totalt 56 förläggningar är verksamma, varav åtta förläggningar är avsedda för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare. Av alla asylsökande är cirka 4 200 inskrivna vid förläggningarna även om de bor i privat inkvartering utanför förläggningarna.

Ytterligare information till medier

Chef för resultatområde Kimmo Lehto, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Viimeisimmät