Hoppa till innehåll

Asylsökande: Vi kontaktar dig om Europadomstolens avgörande påverkar ditt asylbeslut

23.12.2019 9.17
Pressmeddelande

På grund av Europadomstolens avgörande av den 14 november 2019 kommer Migrationsverket att granska cirka 500 av sina asylbeslut.

Sökandena i denna grupp kommer från olika länder. Vi gick ut med ett pressmeddelande om detta den 22 november.

Vi granskar ditt negativa asylbeslut om beslutet har varit verkställbart och vunnit laga kraft före Europadomstolens avgörande. Detta betyder att du väntar på avlägsnande ur landet och har inga anhängiga ärenden eller besvär som gäller internationellt skydd. Om vi upptäcker att ditt beslut inte har fattats i enlighet med Europadomstolens avgörande, uppmanar vi dig att göra en ny ansökan. I så fall kontaktar vi dig. Du behöver inte kontakta oss.

En ny ansökan innebär inte nödvändigtvis att du beviljas uppehållstillstånd.

Europadomstolens avgörande beaktas vid behandlingen av din ansökan

Om din första eller nya asylansökan är anhängig vid Migrationsverket, beaktar vi Europadomstolens avgörande vid behandlingen av ansökan.

Om du har anfört besvär över ditt beslut och besvären är anhängiga vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, beaktar domstolen vid behov Europadomstolens avgörande i sitt beslutsfattande.

Kundmeddelande

Viimeisimmät