Hoppa till innehåll

Förebyggande mentalvård ska utvecklas i förläggningar

Migri
Utgivningsdatum 3.3.2014 12.13
Nyhet

Upplevelserna i hemlandet samt den aktuella livssituationen kan skada det psykiska välbefinnandet hos asylsökande, vilket också minskar deras förutsättningar att klara sig självständigt.

År 2014 ska Migrationsverkets enhet för mottagande leda ett nytt projekt för att utveckla den psykiska hälsovården i förläggningarna.

Projektet MIELIVOK ska utveckla mentalvården i förläggningarna utifrån en förebyggande referensram.

Största delen av den förebyggande psykiatriska hälsovården äger rum utanför de mentalvårdstjänster som tillhandahålls på medicinska grunder. En stor del av den förebyggande mentalvården äger rum i till exempel dagvården, socialvården, skolor och organisationer samt, nu när projektet inleds, också i förläggningar.

Utbildning till personalen på förläggningarna

Under projektet erbjuds personalen på förläggningarna omfattande utbildning i förebyggande mentalvård.

I utbildningen behandlas särdragen i fråga om asylsökandes mentala hälsa och psykiska problem. Identifieringen av problem, verksamhetsplaneringen och genomförandet av planerna behandlas ur en förebyggande synvinkel.

Det som man lärt sig under utbildningen ska kunna tillämpas i förläggningarnas vardag.

Utbildningsmaterial till stöd för asylsökande

Förutom att utbilda personalen på förläggningarna ska man också utarbeta utbildningsmaterial till asylsökande. Materialet kommer att behandla det finska samhället, den finska lagstiftningen, arbetslivet i Finland, jämlikhet och sexualhälsa. I materialet ingår även råd om hur man kan ta hand om sitt välbefinnande och sin näring, förmågan att orka samt den egna ekonomin.

Materialet ska integreras i förläggningarnas arbets- och studieverksamhet. Förläggningarna ordnar arbets- och studieverksamhet till sina vuxna kunder för att främja kundernas egen aktivitet och förmåga att klara sig. I verksamheten ingår till exempel studier i finska, städning av gemensamma lokaler och arbete ute på gården.

Materialet ska kunna delas ut i samband med grupputbildning. Avsikten är att inleda utbildningen i början av år 2015. Materialet kan användas även i kundernas individuella handledning.

Utbildningsmaterialet och utbildningen som ordnas senare ska stödja och främja asylsökandens egen aktivitet och förmåga att klara av vardagen både under och efter den tid då asylansökan behandlas.

Projektet realiseras i brett samarbete

Projektet ska genomföras i samarbete mellan Migrationsverket, förläggningarna och deras samarbetspartner.

Migrationsverket ansvarar för planeringen, ledningen och samordningen av projektet. Institutet för hälsa och välfärd ska utbilda medarbetare i förläggningarna. Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Väestöliitto och Marttaliitto ska tillsammans med förläggningarna utarbeta och testa informationsmaterialet som riktas till asylsökande.

I projektet deltar förläggningarna i Uleåborg, Helsingfors, Krämertsskog, Mänttä-Vilppula och Åbo. I projektet medverkar även HAPKE, ett projekt som delvis finansieras av Europeiska flyktingfonden och som administreras av hjälpsystemet för offer för människohandel som är verksamt i anslutning till Joutseno förläggning.

Projektet för att utveckla den psykiska förebyggande hälsovården i förläggningarna för asylsökande (MIELIVOK) pågår till slutet av år 2014.

Ytterligare information till medier

Överinspektör Olli Snellman, enheten för mottagande, tfn 0295 430 431,
e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Pressmeddelande