Flera offer för människohandel för sexuellt utnyttjande har identifierats i Finland

30.7.2018 9.30
Pressmeddelande

I år innan slutet av juni har 76 nya klienter upptagits i hjälpsystemet för offer för människohandel. Det har uppskattats att 30 av dessa personer har i Finland blivit utsatta för utnyttjande som tyder på människohandel.

Totalt 12 av personerna som blivit offer för människohandel i Finland hade utsatts för människohandel för sexuellt utnyttjande. Antalet är betydligt större än under tidigare år: under året 2017 identifierade man totalt 8 offer för människohandel för sexuellt utnyttjande i Finland, och år 2016 var det totala antalet 4.

Enligt olika uppskattningar ska dock antalet personer som utsatts för människohandel för sexuellt utnyttjande i Finland vara betydligt större. Bland annat Europarådets expertgrupp för åtgärder mot människohandel (GRETA) har kritiserat Finland för att inte ha tillräckligt effektivt identifierat offer för människohandel för sexuellt utnyttjande.

Av dem som utsatts för människohandel i Finland uppskattades 10 personer ha fallit offer för arbetsrelaterad människohandel. Vidare uppskattades att 4 personer hade blivit utsatta för människohandel som anknyter till tvångsäktenskap.

Uppgifterna framgår av den senaste halvårsrapporten som publicerats av hjälpsystemet för offer för människohandel (på finska).

Rekordantal potentiella offer för människohandel blev anvisade till hjälpsystemet

År 2018 före slutet av juni hade totalt 115 personer blivit anvisade till hjälpsystemet för offer för människohandel. Av dessa har 76 personer upptagits som klient i hjälpsystemet (fem framställningar väntade fortfarande på beslut den 30 juni 2018). Under motsvarande period i fjol blev 88 personer anvisade till hjälpsystemet, och 55 av dem upptogs som klient. I början av året 2016 blev 74 personer anvisade till hjälpsystemet, och 45 av dem upptogs som klient.

Antalet klienter i hjälpsystemet har igen blivit större än aldrig förr. I slutet av 30 juni 2018 fanns det total 379 personer som omfattades av hjälpsystemets tjänster, inklusive de 80 minderåriga barnen som stod under klienternas vårdnad. Totalt 40 av klienterna hade upptagits som klient i hjälpsystemet som minderåriga.

Hjälpbehövande personer söker sig till hjälpsystemet antingen på egen hand eller med hjälp av en annan person, ofta med hjälp av en myndighet eller medarbetare i någon organisation.

Hjälpsystemet önskar nå allt fler offer för människohandel med hjälp av den förnyade webbplatsen ihmiskauppa.fi. Ett annat mål för webbplatsen är att hjälpa den stora allmänheten och de olika aktörerna som bekämpar människohandel att identifiera och bemöta potentiella offer för människohandel så att de kan hänvisa offren till hjälptjänster.

De flesta har blivit utsatta för människohandel utanför sitt hemland

Av de 76 nya klienterna hade nästan en fjärdedel (18 personer) blivit utsatta för människohandel i sitt hemland, fast i några fall kan utnyttjandet ha börjat i hemlandet och fortsatt utomlands.

De flesta av de 30 personerna som blivit utsatta för människohandel i Finland är medborgare i någon annan stat än Finland. Majoriteten av de nya klienterna hade hamnat i omständigheter som tyder på människohandel efter att ha flytt den svåra situationen i hemlandet utomlands eller efter att ha flyttat utomlands på grund av arbete eller löften om arbete.

Av de nya klienterna hade 29 blivit utsatta för människohandel för sexuellt utnyttjande och 28 för arbetsrelaterad människohandel, antingen i Finland eller utomlands. Totalt 11 personer hade blivit utsatta för tvångsäktenskap, och 8 personer hade blivit utsatta för annan typ av utnyttjande som tyder på människohandel, till exempel tvingande till brottslighet.

Fakta: Vad gör hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder sina klienter rådgivning och handledning, socialservice, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättartjänster.
  • Om klienten vill återvända till sitt hemland, får han eller hon bidrag för frivillig återresa.
  • Dessutom får klienten lagenlig rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet fungerar i samband med Joutseno förläggning och har tre verksamhetsställen i Finland.

www.ihmiskauppa.fi

Ytterligare information till medier:

 

Viimeisimmät